forurensning-bompenger-F - Høy forurensning kan gi økt bompengeavgift

Regjeringen foreslår å gi byene muligheten til å øke bompengeavgiften når luftforurensningen er spesielt høy.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi foreslår en lovendring som gir byområdene et virkemiddel som raskt kan settes i verk for å få ned forurensningen fra biltrafikken når dette er helt nødvendig av hensyn til folks helse, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Hittil har bompengefinansiering først måtte godkjennes i Stortinget, mens den nye endringen foreslår at det kan gjennomføres uten at det først må legges fram for de folkevalgte.

Det nye lovforslaget forutsetter at Samferdselsdepartementet fastsetter de tidsavgrensede bompengetakstene.

Takstene vil bli fastsatt av den aktuelle kommunen og fylkeskommunen. (©NTB)