En av fem nordmenn bor alene. I Oslo består halvparten av alle husholdninger av en person.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
En av fem nordmenn bor alene. I Oslo består halvparten av alle husholdninger av en person. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Blir du deprimert av å bo alene?

Ja, mener forskere. Likevel bor nesten 900 000 av oss alene.

Det har lenge vært kjent at eldre mennesker er mer utsatt for depresjon og andre psykiske lidelser hvis de bor alene. Nå antyder forskning at det samme mønstret også kan finnes hos yngre folk i full jobb. Flere bor alene Depresjonsfare til tross, andelen nordmenn som bor alene øker kraftig. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er over 850 000 aleneboende i Norge i dag. I Oslo