ny1-sosial-lovbrudd-F - Mange kommuner begår lovbrudd mot eldre

Statens helsetilsyn har avdekket lovbrudd i to av tre sosial- og helsetjenester som Kommune-Norge tilbyr de eldre.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hele 220 kommunale tjenester ble sjekket av tilsynet i fjor, og mandag ble rapporten offentliggjort.

Det ble blant annet ført tilsyn med oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom og legemiddelhåndtering. Undersøkelsen avdekker alvorlig feil, som i ytterste konsekvens har forverret helsetilstanden til de eldre.

– At vi finner feil så mange steder, er ganske alvorlig. Det får store konsekvenser for eldre, som helsemessig stiller svakt, fastslår Richard H. Knoff, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn overfor NTB.

Han nevner tilfeller hvor demensutvikling hos hjemmeboende eldre ikke har blitt fulgt opp, med risiko for at tilstanden deres forverres.

– Til tider er det såpass dårlig kommunikasjon mellom hjemmetjenesten og lege at man ikke fanger opp forverring av pasientens tilstand, fortsetter Knoff. (©NTB)