ETTERFORSKET: Spesialenheten for politisaker har etterforsket PST sjefens uttalelser. (Foto: TV 2)
ETTERFORSKET: Spesialenheten for politisaker har etterforsket PST sjefens uttalelser. (Foto: TV 2)

Henlegger saken mot Janne Kristiansen

Spesialenheten henlegger saken mot Janne Kristiansen, som ble etterforsket for å ha lekket hemmelig etterretningsinformasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en pressemelding fredag opplyser Spesialenheten for politisaken at straffesaken mot tidligere PST-sjef Janne Kristiansen henlegges.

– Spesialenheten for politisaker har ut fra en samlet vurdering besluttet å innstille etterforskingen mot Janne Kristiansen.

Noe av bakgrunnen for at Spesialenheten ikke har vært i stand til å bevise at Janne Kristiansen lekket hemmelig etterretningsinformasjon, er at Forsvarsdepartementet ikke har villet frita vitner fra taushetsplikten under avhørene med Spesialenheten.

Forsvarsdepartementet har meddelt Spesialenheten at det ikke var aktuelt å gi fritak for taushetsplikten, og viste til hensyn til «rikets sikkerhet eller fremmed stat».

– Det er ved avgjørelsen lagt vekt på Janne Kristiansens forklaring og at det uten vitneforklaringer fra personell innenfor Forsvardepartementets ansvarsområde er vanskelig å få belyst de faktiske forhold på et vis som vil være nødvendig for den strafferettslige bedømmelsen av saken. Saken er henlagt etter bevisets stilling, heter det i pressemeldingen.

Kunne ikke bevises

– Utifra de opplysningene som foreligger mener vi at det ikke kan føres bevis for en straffbar handling, sier sjef Jan Egil Presthus i Spesialenheten til VG Nett.

– Henleggelsen er som forventet, sier Janne Kristiansens forsvarer Vegard Aaløkken til NTB.

– Hun har hele tiden sagt at hun ikke har gjort noe straffbart, sier han.

Loven åpnet for at Kristiansen kunne bli straffet med fengsel, etter at hun under 22. juli-komiteens høring formulerte seg på en slik måte at det kunne oppfattes som et mulig taushetsbrudd.

På spørsmål fra stortingsrepresentant Akthar Chaudry svarte Kristiansen dette om hvilket samarbeid PST hadde opprettet med Pakistan:

– Men vi har også via E-tjenesten, de som er i utenlandstjenesten har godt og nært samarbeid, eller det vil si, det må de svare på selv, de har representasjon i de landene du tenker på, og vi har jo nært samarbeid med E-tjenesten.