KULTURELLE FORSKJELLER: Far Anurup Bhattachaia sier konflikten med barnevernet i hovedsak skyldes kulturelle forskjeller. (Foto:  Magnus H. Wathne / TV 2)
KULTURELLE FORSKJELLER: Far Anurup Bhattachaia sier konflikten med barnevernet i hovedsak skyldes kulturelle forskjeller. (Foto: Magnus H. Wathne / TV 2)

Barnevernet anbefaler onkelen i India-saken

Barnevernet i Stavanger har kommet med konklusjon om de to indiske barna. – Positivt, sier parets advokat.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barnevernet i Stavanger har denne uken sluttført samtalene med onkel i barnevernssaken som omhandler to indiske barn. Det skriver Stavanger kommune på sine nettsider tirsdag formiddag.

– Det er konkludert med at barneverntjenesten anbefaler at fars bror bør få overta omsorgen slik at han kan ta barna med tilbake til den utvidede familie i India, skriver kommunen i en pressemeldingen.

Onkelen som blir anbefalt, Arunabhas Bhattacharya, sier han er veldig glad for nyheten fra barnevernet.

- Vi er så glade, for dette har vært en vanskelig tid for oss. En gjenforening med familien i India og barna vil være som en juleaften for oss, sier onkelen til TV 2.

Parets advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen, sier til TV 2 at foreldrene er svært lettet over uttalelsen fra barnevernet i Stavanger.

– Det er et svært positivt utfall, sier Svendsen.

FORSLAG FRA BARNEVERNET: Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen skal sammen med sine klienter jobbe med forslaget som barnevernet har gitt til løsning. (Foto:  Magnus H. Wathne / TV 2)
FORSLAG FRA BARNEVERNET: Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen skal sammen med sine klienter jobbe med forslaget som barnevernet har gitt til løsning. (Foto: Magnus H. Wathne / TV 2)

Løsningen som barnevernet foreslår skal formelt behandles i Stavanger tingrett 23. mars. Blir forslaget godkjent reiser onkel og barna til India, der onkelen blir primæromsorgsperson.

– Foreldrene til barna har søkt om fortsatt opphold i Norge, hvor faren skal fortsette sitt arbeidsforhold, sier advokat Svendsen.

Kaller det kidnapping

Saken har fått mye oppmerksomhet i indiske medier etter at norske myndigheter fratok de indiske foreldrene de to barna deres. Indisk presse har kalt saken for en kidnapping fra norske myndigheters side.

– Denne løsningen forutsetter likevel at barnevernet får på plass juridiske og oppfølgingsmessige rammer rundt den valgte løsningen som ivaretar barnas beste og gir onkelen forutsetninger for å håndtere situasjonen på best mulig måte framover, skriver kommunen videre i pressemeldingen.

Les også: Onkelen i India får foreldreretten over barna

Avgjøres i tingretten

Det er Stavanger tingrett som skal ta den endelige avgjørelsen. Foreløpig dato for rettsbehandling er satt til 23. mars.

– Norske myndigheter vil be indiske myndigheter tilrettelegge for gode løsninger rundt barna ved en eventuell tilbakeføring til India. Å forlenge oppholdstillatelsen for barna i en sak som denne er en ren rutinemessig nødvendighet, og innebærer ikke at barnevernet ønsker å holde barna tilbake lenger enn det som må til for å få en tilfredsstillende løsning på saken, skriver kommunen til slutt i pressemeldingen.