ny1-flyktinger-overføring-F - Har tatt imot nesten 24.000 overføringsflyktninger

Norge har fra 1970-tallet og fram til i dag tatt imot og bosatt i underkant av 24 000 overføringsflyktninger. Det kommer fram i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra hjemlandet sitt, og som blir overført til et tredje land.

Etter at det gjennom 1980- og 90-tallet var overføringsflyktninger fra Iran, Vietnam og Irak som dominerte denne statistikken, har det de siste ti årene kommet overføringsflyktninger fra flere andre land, blant annet mange fra Myanmar, Kongo og Afghanistan.

Rundt 9.800 overføringsflyktninger var sysselsatt i 4. kvartal 2010. Dette utgjør en andel på 48 prosent av overføringsflyktningene i alderen 15-74 år. Sysselsettingen blant overføringsflyktningene har økt med 5 prosentpoeng siden 4. kvartal 2005, ifølge SSB.

Gjennomsnittsinntekten til overføringsflyktninger er lav sammenlignet med gjennomsnittsinntekten til hele befolkningen, men forskjellene til andre typer flyktninger er svært små.

Inntekten stiger mye med økende botid, og de som har vært i Norge lengst, over 30 år, har like høy inntekt som befolkningen generelt. Dette er stort sett overføringsflyktninger fra Vietnam, står det i rapporten som er utarbeidet med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). (©NTB)