høge drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)
høge drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)

Amerikanarane ber til Gud mot skyhøge bensinprisar

Bilistar i USA er i harnisk etter at drivstoffprisane passerte 5,89 kroner literen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sist gong amerikanarane bad til Gud om lågare drivstoffprisar var i 2008. Då var prisane på litt over seks kroner literen.

Det kan verka som om Gud høyrde på bønnene frå fortvila amerikanarar, for i november same året var prisane heilt nede i 2,37 kroner literen.

Men no er prisane på full fart oppover igjen. Og på ny kan ein høyra bønerop ved bensinpumpene.

– Det eg uroar meg mest over er at det ikkje vil vera nokon til å ta seg av mor. Ho er over 80 år, seier ein person som berre er identifisert som Agiular til nyhendebyrået AP.

Snittprisen for bensin er no på rundt 5,89 kroner literen i USA. Enkelte stader nærmar prisane seg 7,37 kroner literen.

– Må tenkja over pengebruken

– Dette betyr at ein må tenkje nøyare over pengebruken. Og det betyr mindre fridom, og sjølv når du treng å gjera ting vert det hardt, seier ein rasande bilist til AP.

Saka held fram under biletet

høge
  drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)
høge drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)

Til samanlikning er norske prisar nesten tre gonger så høge som snittprisen i USA. Statoil sine veiledande prisar ligg på 15,05 kroner literen for 95 blyfri og 14,20 kroner literen for diesel, fredag ettermiddag. Det er før transportpåslaget vert lagt på ute i distrikts-Noreg.

No er det viktig å peika på skilnaden i inntekter mellom ein gjennomsnittsamerikanar og nordmann. Medan ei norsk gjennomsnittsinntekt er på rundt 435.200 kroner er ei amerikansk inntekt på rundt 280.000 kroner.

Likevel er drivstoffet i USA monaleg rimeligare enn i Noreg. For å bruka ei særs enkel samanlikning; ein nordmann kan kjøpa seg 29.000 liter drivstoff årleg for inntekta si, medan ein amerikanar kan kjøpa seg heile 47.400 liter drivstoff for si snittinntekt.

– Dei aukande prisane betyr at me særleg må kutta i underhaldningsbudsjettet. Det betyr at me kan henga mindre med kompisar, reisa mindre, eta mindre ute, seier ein annan bilist til nyhendebyrået.

Med tanke på at 76 prosent av amerikanarane køyrer til jobb, og ein tur på butikken ofte inneber ein lang køyretur, grip høgare drivstoffprisar rett inn i hjarta og lommeboka til amerikanarane.

Kan kosta Obama jobben

Ei undersøking gjennomført av nyhendebyrået AP viser at sju av ti amerikanarar meiner at dette er eit særs viktig tema. Noko som betyr at dette vil verta eit heitt tema gjennom sommaren i USA.

Det kan få store konsekvensar i eit valår.

Republikanarane har alt gått høgt ut og sagt at dei vil ha prisar på rundt tre kroner literen, noko Barack Obama avfeiar som tøv.

– Akkurat som i fjor er det mangelen på stabilitet i Midtausten som fører til at oljeprisane stig. Denne gongen er det Iran som er årsaka, sa president Obama til det franske nyhendebyrået AFP.

– Det er ingen enkle løysingar på dette problemet, og me kan ikkje berre bora vår vei ut av problema. Dei som hevdar det, er ikkje ærlege, seier han vidare.

Saka held fram under biletet

høge
  drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)
høge drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)

Faktum er at USA no produserar meir drivstoff enn nokon gong dei siste åtte åra. Landet eksporterar meir drivstoff enn det importerar óg.

Men det hjelp ikkje mykje for dei som har behov for drivstoffet.

Legg skulda på djevelen

– Kva skal me gjera om drivstoffprisen stikk til 7,37 kroner literen? Gå?, seier ein undrande bilist til nyhendebyrået AP.

– Det vil verta for dyrt å reisa nokon som helst plass enn å køyra til og frå jobb, og me vil kunne bruka mindre pengar på andre ting, seier nok ein rasande bilist til nyhendebyrået.

I mellomtida ber aktivistane vidare for lågare drivstoffprisar.

– Trur du på djevelen? Det er han som står bak dette. ikkje Gud. Men Gud kjem til å ordna opp i dette. han høyrer og svarar på bønene våre, seier Harriet Langley.

høge drivstoffprisar i
  USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)
høge drivstoffprisar i USA. Amerikanarane rasara (Foto: JEWEL SAMAD/Afp)