OVERVEKTIG: Ny forsning viser at gravide kvinner med høyt nivå av hormonforstyrrende stoffer i blodet har tre ganger så stor risiko for å få døtre som er overvektige i en alder av 20 år. (Foto: Colourbox/colourbox.com)
OVERVEKTIG: Ny forsning viser at gravide kvinner med høyt nivå av hormonforstyrrende stoffer i blodet har tre ganger så stor risiko for å få døtre som er overvektige i en alder av 20 år. (Foto: Colourbox/colourbox.com)

– Overvekt kan skyldes mors hormoner

Lite mosjon og feil kosthold er ikke er den eneste forklaringen på økt fedme blant barn og unge, ifølge en ny studie.

Bli medlem i TV 2 Sporty – vinn Dag Ottos sykkel

Det har vært en sterk økning i antall overvektige de siste ti årene. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at norske 15-åringer er mer inaktive enn de eldste generasjonene.

Men lite mosjon og feil kosthold er ikke er den eneste forklaringen på fedmeepidemien, ifølge en ny dansk studie som er gjennomført i samarbeid med norske forskere i Folkhelseinstittutet.

Test deg selv: Hvor gammel er kroppen din?

Høyere risiko for overvekt
– Det synes å være en sterk sammenheng mellom hvor mye PFOA er i blodet til gravide kvinner og en forhøyet kroppsmasseindeks, BMI, og livvidde med døtrene sine 20 år seinere, sier den ledende forskeren bak studien, Thorhallur I. Halldorsson, til videnskab.dk.

Han forteller at risikoen for overvekt hos døtrene har vist seg å bli tredoblet i de tilfellene der moren har hatt et høyt nivå av PFOA i blodet under graviditeten.

LES OGSÅ: – Nøtter kan fjerne magefett

Målte 20 år gammelt blod
I de nye undersøkelsene har forskerne brukt blod som ble samlet inn på slutten av 80-tallet.

Da deltok rundt 1000 kvinner i Århus i en studie hvor det ble samlet og frosset ned en blodprøve av kvinnene i 30. uke av svangerskapet.

LES OGSÅ: Dette kostholdet gjør at du lever lenger

I 2008–2009 ble barna fra disse svangerskapene kontaktet og spurt om de ønsket å delta i en oppfølgingsstudie, hvor blant annet kroppsmasseindeks (BMI) og livviddemål skulle registreres.

Omtrent 650 av barna deltok i studien, og resultatene ble sammenkoplet med målingene av barnas respektive mødre.

I beregningene ble det tatt hensyn til mange variabler, som mors vekt og ulike livsstilsfaktorer.

UNDERSØKTE 20-ÅRINGER: Kroppsmasseindeks (BMI) og livviddemål ble registrert og sammenlignet med målingene av barnas mødre. (Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox)
UNDERSØKTE 20-ÅRINGER: Kroppsmasseindeks (BMI) og livviddemål ble registrert og sammenlignet med målingene av barnas mødre. (Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bare døtrene ble overvektige
Resultatene av den danske undersøkelsen viste at det ikke var økt sannsynlighet for utvikling av overvekt hos sønnene.

Ifølge Halldorsson kan det være flere grunner til at det bare var døtrene som ble overvektige seinere i livet.

LES OGSÅ: Tørket frukt kan gi deg sukkersjokk

– Det er velkjent fra andre studier at hormonforstyrrende stoffer oppfører seg annerledes i de to kjønnene, og at det ene kjønn er ofte mer påvirket enn den andre. Hvorfor det er slik, vet vi ikke. I vår studie er det forskjell fordi undersøkelsen er gjort på 20-åringer, og biologisk sett er det forskjeller på hvor langt jenter og gutter har kommet i utviklingen når de er 20 år gamle.

Nivået har sunket
Ifølge forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet var nivåene av PFOA og andre PFC helt tilsvarende i Norge som i Danmark på slutten av 1980-tallet, og dermed er funnene relevante også i Norge.

– Samtidig er det viktig å påpeke at nivåene av flere av disse miljøgiftene i blodet til norske kvinner har sunket betraktelig siden rundt år 2000. Det er likevel viktig å nevne at dette ikke gjelder alle stoffene og at man generelt bør prøve å begrense vår eksponering for tungt nedbrytbare stoffer for å redusere risikoen for negative helseeffekter, sier forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspectives. Ifølge videnskab.dk støttes resultatet av en annen ny studie som viser at mus som er utsatt for PFOA har større risiko for å bli overvektige seinere i livet.

På jakt etter treningsutstyr? Sjekk tilbudene i Sportybutikken!