Seksjonssjef Morten Hojem Ervik i Politidirektoratet fastholder at samtlige familievoldskoordinatorer jobber i 100 prosent stillinger. Etter at TV 2 konfronterte justisminister Faremo med tallene fra sin egen undersøkelse, ber Justidepartementet nå om en fullstendig og detaljert redegjørelse fra direktoratet. (Foto: Montasje)
Seksjonssjef Morten Hojem Ervik i Politidirektoratet fastholder at samtlige familievoldskoordinatorer jobber i 100 prosent stillinger. Etter at TV 2 konfronterte justisminister Faremo med tallene fra sin egen undersøkelse, ber Justidepartementet nå om en fullstendig og detaljert redegjørelse fra direktoratet. (Foto: Montasje)

Faremo krever full gjennomgang av familievoldssatsing

Justisdepartementet krever svar fra Politidirektoratet etter TV 2-avsløring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag fortalte TV 2 at regjeringen bryter sine løfter om økt politisatsing for å ta barne- og kvinnemishandlerne.

En undersøkelse TV 2 har gjennomført viser at det kun er 12 av i alt 27 politidistrikter som faktisk har familievoldskoordinator i full stilling.

I de resterende politidistriktene brukes familievoldskoordinatorene til andre oppgaver som etterforskning, vakttjeneste og på operasjonssentralen.

famvoldgrafikk (Foto: Grafikk)
famvoldgrafikk (Foto: Grafikk)

Da Regjeringen i januar la frem «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012», sto det at «Regjeringen har sørget for familievoldskoordinatorer i full stilling i alle politidistrikt».

Justisminister Grete Faremo gjentok det samme budskapet i Stortinget i februar, og Politidirektoratet (POD) har opplyst at «Samtlige politidistrikt opplyser at de har familievoldskoordinator i 100 prosent stilling».

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse bekreftet tirsdag TV 2s påstander.

– Hvis justisministeren eller Politidirektoratet sier noe annet, så lyger de, eller så vet de ikke bedre, sa Austegard til TV 2.

Ber politiet redegjøre

Etter at TV 2 konfronterte justisminister Faremo med tallene fra undersøkelsen, ber Justisdepartementet nå om en fullstendig og detaljert redegjørelse fra POD.

LES OGSÅ: Regjeringen bløffer om familievoldssatsing

I et brev til POD fremgår det at departementet krever at denne gjennomgangen «skal inneholde en beskrivelse av det enkelte distrikts arbeid med vold i nære relasjoner, herunder gi en beskrivelse av organisatorisk plassering, stillingsbrøk og oppgaveportefølje for koordinatoren. Det skal også fremgå om stillingen er besatt.»

Justisdepartementet ber også Politidirektoratet om en nærmere forklaring på hvilke vurderinger som ligger til grunn for at familievoldskoordinatorene ikke er i full stilling.

– I tillegg ber vi om at det gis en nærmere beskrivelse av hvordan ordningen med egne team fungerer i de distrikt der slike er etablert. Det bør også fremkomme hvorvidt teamet bistår andre distrikt, slik retningslinjene av 2008 forutsetter. Dersom enkelte distrikt bruker andre betegnelser enn team for tilnærmet like funksjoner må oversikten omtale dette, heter det i brevet til Politidirektoratet.

POD har fått en frist på å gjøre rapporten ferdig innen 1. april, og har også blitt innkalt til et møte med Justisdepartementets politiavdeling for å drøfte ordningen med familievoldskoordinatorer.

Tror spørsmålene ble misforstått

Politidirektoratet fastholder at samtlige koordinatorer jobber i 100-prosentstillinger, og at koordinatorene må ha misforstått enten TV 2s spørsmål eller sin egen stilling når de svarer som de gjør.

– Det som vi nå er litt usikre på, er hvilke definisjoner som er benyttet. Man kan gjerne jobbe med etterforskning, og gjerne være med ute på åsteder sammen med ordenstjenesten i familievoldssaker. Hvis dette er blitt definert ut i deres undersøkelse, er vi uenig i besvarelsen, sier seksjonssjef Morten Hojem Ervik i Politidirektoratet til TV 2.

Direktoratets opplysninger bygger på en undersøkelse de selv gjorde i november, men de vil likevel foreta en ny kartlegging.

– Vi vil nå på bakgrunn av den usikkerheten som har blitt skapt, gå tilbake og sjekke at så er tilfelle. For det er helt avgjørende at alle distrikter følger opp de retningslinjene som er satt: Alle skal ha en koordinator som jobber med disse spørsmålene. Det vi derimot må få klarhet i, er hvilke oppgaver som ligger i dette, sier Ervik til TV 2.

LES OGSÅ: – Å bli slengt i veggen var en del av hverdagen