moskus-syke - Smittsom sykdom hos moskus på Dovrefjell

Fem moskuskalver på Dovrefjell er hittil i år avlivet på grunn av den smittsomme sykdommen munnskurv. Sykdommen kan også smitte til mennesker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

To av kalvene ble avlivet onsdag. Den ene ble oppdaget vest for Hjerkinn, den andre omtrent 3 kilometer nord for Kongsvoll. Direktoratet for naturforvaltning mener vi kan stå overfor et utbrudd av sykdommen.

Munnskurv er en smittsom virussykdom som kan angripe småfe, men også andre drøvtyggere som moskus og rein. Sykdommen er registrert hos moskus på Dovrefjell en rekke ganger tidligere. Som oftest har det vært enkelttilfeller, men i 2004 var det et større utbrudd som førte til at 20 dyr måtte avlives.

– Smittede kalver får som regel blodige sår og byller i munnpartiet, som gjør det vanskelig å ta til seg føde. Sykdommen kan også smitte til mennesker. Dersom du finner døde dyr med tydelige tegn på sykdommen, bør du ikke berøre dem, sier Erik Lund ved viltseksjonen i Direktoratet for naturforvaltning.

For å hindre ytterligere spredning av sykdommen, vil smittede dyr bli avlivet fortløpende. Statens naturoppsyn (SNO) skal følge ekstra godt med på moskusstammen i tiden fremover.

– Den årlige tellingen av moskusene på Dovre vil skje i midten av mars, og den vil gi en god pekepinn på hvordan det står til i bestanden, sier Tord Bretten i SNO. (©NTB) (©NTB)