AUTOMATISK KONTROLL: ICA har siden i sommer gjennomført et prøveprosjekt der butikkmedarbeideren i kassen er nødt til å taste inn kundens fødselsdato for at det skal være mulig å skanne ølflasken og gjennomføre handelen. (Foto: Espen Eide)
AUTOMATISK KONTROLL: ICA har siden i sommer gjennomført et prøveprosjekt der butikkmedarbeideren i kassen er nødt til å taste inn kundens fødselsdato for at det skal være mulig å skanne ølflasken og gjennomføre handelen. (Foto: Espen Eide)

Slik vil butikkene forhindre salg av øl til mindreårige

Snart kan butikkene bli nødt til å taste inn kundens fødselsdato for å få solgt øl.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge en undersøkelse fra ungdomsorganisasjonen Juvente selger mer enn fire av ti dagligvarebutikker alkohol til mindreårige. Både organisasjonen og dagligvarebransjen selv er skuffet over tallene.

Les også: Fire av ti butikker solgte alkohol til mindreårige

Nå vil hovedorganisasjonen Virke innføre nye tiltak som skal hindre at mindreårige får kjøpt alkohol og tobakk.

Forslaget er en teknisk løsning som gjør at butikkmedarbeideren i kassen er nødt til å taste inn kundens fødselsdato for at det skal være mulig å skanne ølflasken og gjennomføre handelen.

– Vanskelig å spørre jevnaldrende

Virke tror dette kan gjør jobben lettere – for særlig yngre butikkmedarbeidere.

LEGITIMASJONSPLIKT: Slik ser det ut i dag dersom en kjøper øl eller tobakk. (Foto: Espen Eide)
LEGITIMASJONSPLIKT: Slik ser det ut i dag dersom en kjøper øl eller tobakk. (Foto: Espen Eide)

– Mange yngre som sitter i kassen synes kanskje det er vanskelig å spørre om legitimasjon fra jevnaldrende eller folk de kanskje antar er eldre enn seg selv, sier direktør Thomas Angell til TV 2.

Løsningen har blitt testet ut i fire ICA-butikker i Oslo og på Hamar siden i fjor sommer.

– Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive fra både kunder og ansatte, forteller kommunikasjonsrådgiver i ICA Norge AS, Bjørnar Mickelson, og betrygger kundene med at kontrollen ikke fører til lengre kø ved kassen.

TESTER NY KONTOLL: Kommunikasjonsrådgiver i ICA, Bjørnar Mickelson. (Foto: ICA)
TESTER NY KONTOLL: Kommunikasjonsrådgiver i ICA, Bjørnar Mickelson. (Foto: ICA)

Bedre kontroll

Den automatiske kontrollen fører ikke bare til at flere kunder må vise legitimasjon, men gjør også kontrollen bedre.

– Sjansen for eventuelle menneskelige feil ved hoderegning faller bort ved at utregningen foregår automatisk. Det gjør at også at de ansatte får mer tid til å sjekke selve bildet og ID-kortet, sier Mickelson til tv2.no.

Kunder som helt åpenbart er over 18 slipper fortsatt å vise legitimasjon ved at butikkmedarbeideren kan velge bort den automatiske kontrollen.

Prøveprosjektet er nå avsluttet og i ferd med å bli evaluert. Det er ikke satt noen frist for når det blir avgjort om dette vil bli innført i samtlige dagligvarebutikker.

– Lær av Vinmonopolet!

Ungdomsorganisasjonen Juvente etterlyser at dagligvarekjedene lærer av Vinmonopolet, som har betydelig klarere rutiner for å overholde aldersgrensene for salg av alkohol. Her blir alle forespørsler om legitimasjon registrert på kassaapparatet slik at det kan føres statistikk for hver butikk.

– Denne statistikken bruker vi til å se om det er avvik i hvor mange som viser legitimasjon eller hvor mange som avvises i forhold til normalen, forklarer kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen.

KONTROLLERER KUNDENE: Kommunikasjonsleder i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Vinmonopolet)
KONTROLLERER KUNDENE: Kommunikasjonsleder i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Vinmonopolet)

Dersom det forekommer avvik kan ledelsen følge opp den aktuelle butikken for å se om de bør iverksette tiltak.

«Mystery shopper»

Alle butikkene til Vinmonopolet testes også jevnlig av en «mystery shopper» fra et eksternt firma som kontrollerer at de blir bedt om legitimasjon.

– VI følger med på hvordan butikkene gjør det og belønner dem som scorer høyt, sier Lorenzen.

Vinmonopolet anslår at rundt 1,4 millioner kunder ble spurt om legitimasjon under handel ved deres utsalg i fjor.

Angell er enig i at dagligvarebutikkene kan ha mye å lære av Vinmonopolet, men peker på et par faktorer som kan forklare at butikkene kom dårligere ut i Juventes undersøkelse;

– Det er et større gjennomtrekk av arbeidere i dagligvarebransjen i motsetning til på Vinmonopolet hvor dem som får opplæring jobber der over tid. På Vinmonopolet er det også kun én type vare, og da må man alltid etterspørre legitimasjon. Derfor er kundene mye mer innstilte på å vise ID uoppfordret, sier Angell.