MØTER BREIVIK FREDAG: Forsvarerne Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra skal drøfte Borgarting lagmannsretts avgjørelse om å forkaste Anders Behring Breiviks anke med sin klient fredag. (Foto: Ole Tommy Pedersen)
MØTER BREIVIK FREDAG: Forsvarerne Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra skal drøfte Borgarting lagmannsretts avgjørelse om å forkaste Anders Behring Breiviks anke med sin klient fredag. (Foto: Ole Tommy Pedersen)

Breiviks anke om nye sakkyndige forkastet

Forsvarerne møter Breivik fredag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Borgarting lagmannsrett har forkastet Anders Behring Breiviks anke om oppnevnelsen av Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som rettspsykiatrisk sakkyndige.

Årsaken er at han motsetter seg flere undersøkelser før hovedforhandlingen i tingretten.

LES OGSÅ: Nye sakkyndige vil tvangsinnlegge Breivik

– Hadde ikke klientforhold til Rosenqvist

I anken ble det også anført at det var en saksbehandlingsfeil at tingretten la vekt på innholdet i tre taushetsbelagte notater fra psykiateren Randi Rosenqvist om Breivik, uten at Breivik hadde samtykket til det.

Lagmannsretten mener det ikke var feil at tingretten fikk tilgang til Rosenqvists rapporter og kunne legge vekt også på disse i sin beslutning om å oppnevne nye sakkyndige:

– Lagmannsretten er heller ikke enig med den ankende part i at tingrettens beslutning lider av en saksbehandlingsfeil fordi retten har bygget på taushetsbelagte opplysninger den ikke hadde adgang til å legge vekt på.

– Breivik har ikke hatt noe klientforhold til Rosenqvist. Hun har ikke ytet ham noen helsehjelp. Hennes oppgave har vært på oppdrag fra direktøren på Ila å foreta en risikovurdering knyttet til Breiviks opphold i fengselet, heter det i avgjørelsen.

LES OGSÅ: Rosenqvist slo tilbake mot kritikk

Møter Breivik fredag

Den 13. januar bestemte tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen at de to psykiaterne skal gjennomføre en ny vurdering av Breivik.

Den vil komme i tillegg til rapporten som rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim leverte før jul og som konkluderte at Anders Behring Breivik var og er psykotisk og derfor ikke tilregnelig.

– Nå må vi først få lese kjennelsen, så skal vi ha et møte med klienten vår i morgen, og etter det vil vi ta stilling til hva vi skal gjøre, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra til NTB.

Breiviks andre hovedforsvarer, Geir Lippestad, uttalte til NTB forrige uke at forsvarerteamet anser saken som så prinsipiell viktig at de vil ønske å få den prøvet for Høyesterett. (NTB/TV 2)