Etter klokken 7.15 norsk tid mandag har det bare lagt  1 i listen med observasjoner fra NOAA. ACE satellitten fungerer ikke lenger som den skal. (Foto: NASA / NOAA)
Etter klokken 7.15 norsk tid mandag har det bare lagt 1 i listen med observasjoner fra NOAA. ACE satellitten fungerer ikke lenger som den skal. (Foto: NASA / NOAA)

Utbruddet på solen ødela nordlysvarslene

Nordlysvarselet på storm.no stoppet opp mandag morgen. ACE-satellitten som overvåker solen ble blendet av smellet, og sensoren er fortsatt ute av drift.

Solen overvåkes kontinuerlig av flere satellitter. Skjer det et utbrudd er det viktig å oppdage det raskt.

Satelitter må beskyttes eller stenges ned. og flyselskapene må varsles om at radiokommunikasjonen nær polene kan bli forstyrret. Kraftselskapene må ta sine forholdsdsregler, store mengder ladde partikler kan fanges opp av ledningsnettet og ødegge elektronikk og transformatorer.

Les: Frykter gigantutbrudd på solen

Kvalsundet utenfor Tromsø natt til 25.januar. (Foto: Jan Holthe)
Kvalsundet utenfor Tromsø natt til 25.januar. (Foto: Jan Holthe)
Røntgenstrålingen fra utbruddene beveger seg med lysets hastighet, og når oss etter noen minutter. Strålingen stoppes av atmosfæren og er ikke skadelig for oss.

Protonskuren fra utbruddet bruker noen timer, og det er først og fremst denne som kan ødelegge satellitter.

De ladde partiklene bruker en dag eller to, det er disse som gir oss nordlyset.

Her kan du se bildene fra nordlyset tirsdag!

Kraftig utbrudd

Lysblaffet og røntgenstrålene traff oss noen minutter etter utbruddet mandag morgen. (Foto: NASA)
Lysblaffet og røntgenstrålene traff oss noen minutter etter utbruddet mandag morgen. (Foto: NASA)
Klokken 04.59 mandag 23. januar hadde solen et utbrudd. Det ble klassifisert til styrke M9, like under den kraftigste X-klassen. Utbruddet var det kraftigste siden januar 2005.

Klokken 16.10 tirsdag ble jorden truffet av partikkelskyen, og vi opplevde en geomagnetisk storm. Stormen førte ikke til skader på jorden, men ACE-satellitten fikk problemer.

Det er den som gir oss nordlysvarsler.

Blindet

ACE-satellitten ble skutt opp i 1998. (Foto: NASA)
ACE-satellitten ble skutt opp i 1998. (Foto: NASA)
ACE-satellitten ble skutt opp 25. augst 1998. Den svever 1.6 millioner kilometer ute i rommet mellom solen og jorden, og forteller om truende geomagnetiske stormer.

Satelliten er så langt unna at går en time fra partikkelskyen treffer den, til vi begynner å merke noe nede på jorden.

Protonstrømmen, som lager hvite streker på bildene SOHO-satellitten tok av solen, traff jorden mandag morgen i fem-sekstiden. (Foto: NASA)
Protonstrømmen, som lager hvite streker på bildene SOHO-satellitten tok av solen, traff jorden mandag morgen i fem-sekstiden. (Foto: NASA)
Strømmen av protoner var så kraftig og langvarig at det ble masse støy på bildene fra SOHO-satellitten, som også overvåker solen.

SOHO er fortsatt i normal drift, men ACE-satellitten takler ikke påkjenningen. Instrumentet som gir oss nordlysvarselet har ikkelevert data siden klokken 6.15 norsk tid.

– Det ble blindet av protonene, og kan ikke brukes akkurat nå, fortalte NOAA tirsdag.

– Strålingstormen er fortsatt heftig, og ACE-satellitten begynner å trekke på årene, forteller solforsker Pål Brekke.

Alternativ

Nå tre dager etter utbruddet får verken vi, eller andre nordlysvarsler fra NOAA.

Varslene baserer seg på hastigheten, tettheten og retningen på magnetfeltet til partiklene når de passerer ACE satellitten. Foreløpig må vi derfor bruke den målte forstyrrelsen som utgangspunkt for varslene på storm.no/nordlys.

– Målingene gjøres med magnetometre på bakken, forklarer Brekke, og resultatet viser hvor stor den magnetiske forstyrrelsen er i gjennomsnitt over tre timer.