SAKKYNDIGE: Psykiater Agnar Aspaas (t.v.) og kollega Terje Tørrissen skal komme med en ny vurdering av Anders Behring Breiviks mentale tilstand. (Foto: Scanpix)
SAKKYNDIGE: Psykiater Agnar Aspaas (t.v.) og kollega Terje Tørrissen skal komme med en ny vurdering av Anders Behring Breiviks mentale tilstand. (Foto: Scanpix)

Derfor vil de nye sakkyndige tvangsinnlegge Breivik

De forrige sakkyndige som mener Breivik er paranoid schizofren sier nå at de ikke mente det var nødvendig å tvangsinnlegge Breivik.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De nye sakkyndige som er oppnevnt av Oslo tingrett vil tvangslegge inn terrorsiktede Anders Behring Breivik for å avgjøre om han er strafferettslig tilregnelig.

Vil gi et bredere grunnlag

De nyoppnevnte sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, mener at det kan måtte være aktuelt å legge inn Breivik for observasjon, men uten at han nødvendigvis skal omgås andre pasienter. Det skriver de to i et brev til Oslo tingrett.

Aspaas og Tørrissen mener at døgnkontinuerlig observasjon vil gi et helt annet og bredere grunnlag enn en observasjon, som kun er basert på samtaler med de sakkyndige.

De to første psykiaterne som konkluderte med at Breivik var strafferettslig utilregnelig, Synne Sørheim og Torgeir Husby, baserte seg på nettopp slik observasjon.

TERRORSIKTET: Anders Behring Breivik ble erklært ikke strafferettslig tilregnelig av de to første rettsoppnevnte psykiaterne. Nå skal han vurderes på ny. (Foto: Politiet/Scanpix)
TERRORSIKTET: Anders Behring Breivik ble erklært ikke strafferettslig tilregnelig av de to første rettsoppnevnte psykiaterne. Nå skal han vurderes på ny. (Foto: Politiet/Scanpix)

Konklusjonen til de første sakkyndige skapte sterke reaksjoner, noe som resulterte i at tingretten ville ha en ny vurdering av den siktede.

13. januar ba tingretten om ny vurdering av Breiviks mentale helse.

LES OGSÅ: Breiviks forsvarere anker oppnevnelsen av nye psykiatere

Anbefaler innleggelse

De nye sakkyndige ønsker å legge inn Breivik for observasjon på Dikemark.

– Det mest nærliggende sted for en observasjon vil være regional sikkerhetsavdeling ved Dikemark. Ved en observasjon vil det være sentralt at det aktuelle helsepersonell har mulighet for konkret samhandling med observanten, skriver de sakkyndige.

Aspaas mener at dersom observasjonen skal skje i Ila fengsel med begrensninger for helsepersonellet, vil observasjonsgrunnlaget bli vesentlig svakere enn hva det vil være ved en sykehusavdeling.

Dette begrunner Aspaas med at helsepersonellet må innordne seg på en måte hvor de blir passive iaktagere av Breivik.

LES OGSÅ: Terrorsaken skal overføres til 18 tingretter

Står fast ved vurderingen

I et kort svar til Oslo tingrett skriver psykiater Torgeir Husby at han aldri anså det som nødvendig å legge inn Anders Behring Breivik.

– Vi har avgitt vår konklusjon på bakgrunn av det vi anså og anser som en godt utredet bakgrunn og et godt utredet grunnlag, skriver Husby som for tiden er på ferie.

Han får full støtte av sin psykiaterkollega Synne Sørheim som var den andre sakkyndige som undersøkte Breivik i første runde.

KAN PÅVISE SYKDOM: De to rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde opprinnelig en frist til 15. oktober med å levere sin rapport om Breivik til 22. juli-kommisjonen. En av grunnene til at de nå har fått utsettelse til 30. november er at at de ikke har fått gjennomført MR-undersøkelsen. 
 (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)
KAN PÅVISE SYKDOM: De to rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde opprinnelig en frist til 15. oktober med å levere sin rapport om Breivik til 22. juli-kommisjonen. En av grunnene til at de nå har fått utsettelse til 30. november er at at de ikke har fått gjennomført MR-undersøkelsen. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)

Sørheim sier også at de aldri så noe behov for å legge inn Breivik for å få en bredere vurdering enn det de endte opp med.

– Denne sakkyndige har ingen formening om om hvorvidt de sakkyndige oppnevnt 13.01.12 har behov for slik innleggelse for å kunne besvare sitt mandat til retten, og/eller hvordan en slik innleggelse kan organiseres, skriver Sørheim.

Fengselsdirektøren er tvilende

Direktør Knut Bjarkeid i Ila fengsel sier det skal mye til dersom en person skal tvangsundersøkes innenfor fengselets murer i medhold av straffeprosesslovens paragraf 167, som det her er snakk om.

Rettspsykiatrisk tvangsundersøkelse er en type tiltak som er forbeholdt helsevesenet, og direktøren sier at han helst ser slike tiltak gjennomført i sykehus og ikke i isolatavdelingen på Ila.

– Vi er meget skeptisk til å gjennomføre en observasjon etter straffeprosesslovens paragraf 167 på Ila. I loven står ordlyden «sykehus eller egnet institusjon», og vi stiller oss tvilende til om Ila er en egnet institusjon for en slik observasjon, sier Bjarkeid.

(TV 2 / NTB)

LES OGSÅ: Ny sakkyndigrapport må være klar senest 10. april