Olsen Haakonsenmontasje (Foto: Scanpix)
Olsen Haakonsenmontasje (Foto: Scanpix)

Olsen og Haakonsen gikk fri på grunn av hull i regelverket

– Loven er utdatert, mener idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner.

Ansatte i klubbadministrasjoner slipper unna straffeansvar i overgangsskandalen på grunn av hull idrettens regelverk.

– At idrettsledere blir fratatt straffansvar er uakseptabelt, tordner advokat Gunnar Martin Kjenner som kaller idrettens regelverk foreldet.

Fredag ble det kjent at NFFs doms- og sanksjonsutvalg så seg nødt til å avvise saken mot Stabæks sportslige leder Inge André Olsen fordi de ikke fant tilstrekkelig bevis for at han var klubbmedlem av Stabæk. Ifølge idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner burde det ikke vært slik.

LES OGSÅ: Stabæks styreleder: – Påtalenemndas innstilling ligner et makkverk

– Det er en klar svakhet at det gjøres forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker her. Det skal ikke være slik at man skal ha strenge regler for de på grunnplanet, mens lederne kan gå fri. Det rimer ikke på moderne rettspleie. I norsk idrett skal det være like regler for alle som er aktive - enten det er som utøver eller som leder, sier Kjenner.

Olsen og Haakonsen går fri
I overgangsskandalen har både Vålerengas avgåtte sportsdirektør Truls Haakonsen og Stabæks sportslige leder gått klar av idrettens lovverk på grunn av at de begge var ansatt i administrasjonen da Gunnarsson-overgangen ble gjennomført – og ikke klubbmedlemmer. Men selv om de begge hadde klubbmedlemskap ville idretten fått det svært tøft med å dømme dem tror Kjenner.

– Det ble skapt presedens i en tilsvarende sak i Norges Idrettsforbund da tidligere generalsekretær Ivar Ekeberg ble frikjent, mens daværende idrettspresident Kjell O. Kran ble dømt. Dette førte til at de administrativt ansatte faller utenfor straffebestemmelsen – noe som også er tilfelle i dag, sier han.

Årsaken til at det er slik, er ifølge Kjenner at loven er utdatert.

– Reglene vi har i dag er fra tiden vi drev med amatøridrett i Norge og dermed foreldet. De ti siste årene har det vært en enorm kommersialisering av idretten. Dette har igjen medført til at ledere må forvalte store penger. At de da samtidig skal være fritatt straffansvar er helt uakseptabelt, konstaterer han.

Vil ha tre endringer
Idrettsadvokaten er derfor soleklar på at det må komme endringer i lovverket, og lister opp følgende:

– For det første må reglene rundt straffebestemmelsene utvides til å omfatte også de posisjonene som ikke faller inn i dag.

– For det andre må påtalekompetansen forandres. I dag er det bare styrene som kan anmelde saker til domsorganene. Det sier seg selv at styrene ikke vil anmelde seg selv for brudd på bestemmelsene.

– Og for det tredje så mener jeg det må opprettes en kompetansegruppe som kan avdekke de mislighetene av økonomisk art som finner sted.

Kjenner etterspør nå et eksternt kontrollorgan som bør bli oppnevnt av idrettstinget. Etter det TV 2 Sporten kjenner til er dette noe NIFs styre vil drøfte på et styremøte i morgen.

– Jeg kan vanskelig se at idrettsstyret kan si at dette er en sak som er uinteressant. Idretten må ha nulltoleranse for økonomisk kriminalitet i sine rekker. Hvis ikke er jeg redd for at private sponsorer og offentlige bidrag vil smuldres bort og redusere den idrettsaktiviteten vi har i dag, sier Gunnar Martin Kjenner.

PS: Norges Fotballforbund ønsket ikke å kommentere denne saken på nåværende tidspunkt, men viser til at de har en dialog med Norges Idrettsforbund.