Mening

– Jeg skal ikke være redd for å være ærlig om hvem jeg er, men det er jeg

– Jeg er redd fordi jeg ikke har rettigheter, skriver Guro Helene Sørdalen (23).

Vi vil ikke ha flere rettigheter. Vi vil ha akkurat de samme rettighetene som alle andre.9. mars skal stortinget stemme over om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov, slik for eksempel kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen er.For to dager siden publiserte synshemmede Silje Solvang et innlegg i Aftenposten Si ;D som argumenterte mot.Norge har gjentatte ganger blitt kritisert av FN for å ikke oppfylle og følge mennesk