SVEKKER IKKE TILLITEN: Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke enig i at ressurssituasjonen bidrar til å svekke befolkningens tillit til politiet. (Foto: Johansen, Erik/SCANPIX)
SVEKKER IKKE TILLITEN: Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke enig i at ressurssituasjonen bidrar til å svekke befolkningens tillit til politiet. (Foto: Johansen, Erik/SCANPIX)

Politidirektøren avviser at tilliten til politiet er svekket

Politidirektøren mener enkelte i politiet bruker for mye tid på «elendighetsbeskrivelse».

I en undersøkelse TV 2 har utført svarer 72 prosent av forbundslederne i politiet at de har fått færre ressurser de siste fem årene, til tross for at de har fått flere oppgaver. Ni av ti politiledere svarer også at konsekvensene er at hverdagskriminaliteten nedprioriteres og oftere blir henlagt - noe som fører til at folk mister tilliten til politiet. - Bedre resultater de siste årene Fungerende polit