geirkvarme
geirkvarme

Geir Kvarme langer ut mot Lysbakken

– Jeg er i ferd med å gi opp, men kan ikke fordi kampen ikke tilhører meg, men barna mine.

Det har tidligere blitt kjent at skuespiller Geir Kvarme og ektemannen Sebastian risikerer å miste foreldreretten til minst ett av barna sine. Idag langer han ut mot Audun Lysbakken i et åpent brev trykket i Dagbladet. - Du vil frata minst én av, eller begge mine barn en av sine foreldre. Det vil frata minst én av mine døtre sitt statsborgerskap som hun er innvilget gjennom meg, min ektefelle er d