kikut
kikut

Stryken - Stålmyra - Kikut

En flott tur alle kan gå!

Løypa starter like ved Stryken stasjon. Litt oppstigning til å begynne med. På Stålmyra krysses de fine naturløypene mot Gjerdingen (løype 354) og Delebekken (løype 449). Herfra er det fint, åpent terreng ned mot Måsjøen, og så ut på Hakkloa ved Magovika. Her tar løype 355 til høyre mot Manntjern. Vår løype fortsetter sørover isen på Hakkloa, krysser bilveien og går videre langs veien over Bonnamyra og fram til Kikutstua.