01.09.12: Røyse Maraton (hel- og halv) 1 av 2 løp

Sted: Hole, Buskerud

Arrangør: Ringsport

Underlag: Asfalt

Øvrige distanser: 42 km (maraton)

Start: Klokken 10.00 på Svensrudmoen

Hjemmeside: www.ringsport.no