Ifølge en dansk undersøkelse er det like mange gutter, som det er jenter, som selvskader. Langt fra alle har en psykisk sykdom eller vanskelig oppvekst å skylde på.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
Ifølge en dansk undersøkelse er det like mange gutter, som det er jenter, som selvskader. Langt fra alle har en psykisk sykdom eller vanskelig oppvekst å skylde på. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Ungdommer skjærer, slår og brenner seg selv

En undersøkelse viser at hver femte unge selvskader.

Det er ikke bare psykisk syke ungdommer eller unge med en kaotisk oppvekst som skader seg selv med vilje, skriver videnskab.dk. En dansk undersøkelse viser at selvskading er et så utbredt fenomen at det ikke lenger kan forklares ut ifra den enkeltes psykiske problemer, men at det må være noe mer spesielt. - Mange er alminnelige, velfungerende elever ved videregående skol