Morgan Andersen
Morgan Andersen

Politiet anklages for «grov forhåndsdømming»

Morgan Andersen og Ellen Holager Andenæs mener de siktede i Gunnarsson-saken og skattesaken blir hengt ut av politiet.

I både Gunnarsson-saken og skattesaken i Fredrikstad har politiet gått unøvendig dramatisk til verks, på en måte som forhåndsdømmer de siktede, hevder Inge André Olsens advokat og Morgan Andersen. Politiet tilbakeviser kritikken.

– Jeg opplever at dette er et mediajippo uten sidestykke, som er igangsatt av politiet og Skatt Øst, sier Morgan Andersen.

– Sjokkopplevelse for familien
I forrige uke fortalte den tidligere sportsdirektøren i Fredrikstad hvordan han ble innbrakt til avhør av politiet grytidlig tirsdag morgen.

- De kom på døra hos oss klokken sju om morgenen, noe som selvsagt var en sjokkopplevelse for min familie. De kunne heller ringt og avtalt et avhør, så hadde jeg stilt opp, sa Andersen den gang.

Les også: Morgan Andersen om politiavhør: – Ble tvunget til å kle av meg

Andersen har nå anmeldt Aftenposten til politiet. Han peker på ni forhold han mener politiet må innlede etterforskning av Aftenposten for.

Andersen hevder at avisen har fremsatt bevisst uriktige beskyldninger i forbindelse med den angivelige avtalen han inngikk med Abgar Barsom 27. mars 2008.

Han vil fremme erstatningskrav dersom det viser seg at påstandene hans stemmer.

Aftenposten tilbakeviser Andersens påstander.

- Vi dekker saken som vi har gjort, og vi står fast ved det vi har skrevet, sier nyhetsredaktør i Aftenposten Ole Erik Amlid.

Også i overgangssaken med Veigar Páll Gunnarsson og Herman Stengel har oppmerksomheten vært enorm. Inge André Olsens advokat, Ellen Holager Andenæs, mener mediestormen har blitt blåst opp delvis på grunn av politiets håndtering av etterforskningen.

- Politiet har ingen motforestillinger mot å henge ut folk lenge før de er dømt, og til og med lenge før de er tiltalt. Altså på den blotte mistanke, sier advokaten.

Morgan Andersen (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)
Morgan Andersen (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)

Reagerer på språkbruk
Hun har særlig irritert seg over bruken av ordet «pågripelse» i pressemeldingene politiet har sendt ut i forbindelse med avhørene av fotballederne i Stabæk og Vålerenga.

- Vår klient tok tidlig kontakt med oss, og vi skrev til politiet og sa at vi var klare for avhør når som helst. Hvorfor de da kaller det en pågripelse, når faktum var at de ringte min klient og avtalte tidspunkt for avhør, før han deretter ble løslatt - det er helt unødvendig og uforståelig, mener Andenæs.

Les også: Morgan Andersen vil anmelde politiet for maktovergrep

Politiadvokat Morten Stene i Asker og Bærum politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken på TV, men skriver i en epost til TV 2:

«I forkant av de ransakinger og siktetavhør som har vært gjennomført har politiet sett det som nødvendig å undergi den enkelte siktede så vidt store begrensninger i sin bevegelsesfrihet at dette rettslig sett er å anse som en pågripelse. Blant annet derfor har det forut for gjennomføring av ransaking vært besluttet pågripelse. Dette har skjedd etter at retten har funnet at politiets mistanke mot de siktede har vært godt begrunnet («skjellig grunn til mistanke»). To av de siktede har blitt tatt med av politiet fra sine bopeler og til politihuset for avhør. Dette er etter politiets syn å anse som en pågripelse i lovens forstand.»

Frykter forhåndsdømming
Andersen og Andenæs får støtte av Rune Ottosen, som har forsket på samspillet mellom journalister og politiet i kriminalsaker.

- Politiet skjønner at mediene har stor betydning, og de legger opp en mediestrategi hvor de prosederer sin sak. Det er diskutabelt i forhold til hvor langt man skal gå i å forhåndsprosedere en sak som senere skal opp i domstolen, sier professoren.

Han retter også en pekefinger til mediene, og ber journalister være sitt ansvar bevisst i forhold til statsmaktens fremgangsmåter i slike saker.

- Mediene har et særskilt ansvar i å opprettholde Vær Varsom-plakaten at man ikke skal forhåndsdømme, særlig bruken av bilde og navn tidlig i etterforskningen bør man unngå. Det er lett å låse seg et bilde av skyldsspørsmålet hvis politiets versjon ensidig blir dekket, mener han.

Les også: To nye siktet i Gunnarsson-saken: Erik Loes advokat uforstående til siktelsen

- Dette har vi sett i tidligere saker som i verste fall har endt med justismord. Mediene må være oppmerksomme på at det er domstolene som skal avgjøre skyldspørsmålet og at de selv må være veldig varsomme med forhåndssdømming, forklarer Ottosen.

- En av disse sakene ble først avdekket av mediene. Har det noe innvirkning på hvordan man skal omtale etterforskningen?

- Det er forståelig at journalister dekker disse spørsmålene. Det skal de også gjøre fordi det er saker med interessante nyhetspoenger, men det er avgjørende hvordan de formulerer seg i henhold til forhåndsdømming, svarer Ottosen.

Ingen tillit
Politiadvokat Morten Stene skriver videre følgende i e-posten til TV 2:

«De fleste som blir siktet i en alvorlig økonomisk straffesak vil antakelig oppleve det som svært dramatisk, det har politiet selvsagt forståelse for. Politiet kan imidlertid ikke drive sin etterforsking basert på at mistenkte eller andre med informasjon i saken frivillig kan velge om de ønsker å overlevere oss mulige bevis i saken. Vi kan heller ikke unnlate å foreta ransaking bare fordi noen vil kunne oppleve det som dramatisk. Samfunnet vil ikke være tjent med et så passivt politi. Oppklaringsprosent og rapporterte lovbrudd hadde sunket dramatisk dersom politiet var så passive.»

Advokat Ellen Holager Andenæs lar seg ikke imponere.

- Jeg syns jo det er en ganske grov forhåndsdømming, og ser jo gang på gang at det ender med frifinnelse i disse sakene. Da er allerede skaden skjedd, og frifinnelsene omtales med en liten notis på nest siste side i avisene, mener hun.

ellenholager
ellenholager

Morgan Andersen er krystallklar i sin kritikk av politiet.

- Jeg syns det er fælt å leve i en rettsstat som prosederer sakene på forhånd i stedet for å gjøre det i retten, sier han.

Les også: Dette er Aivar Pohlak – estisk fotballs ubestridte enehersker

Det utsagnet vil ikke politiet i Østfold politidistrikt kommentere.

- Morgan Andersen hevder han ikke har noe tillit til politiet, hva tenker du om det?

- Det har jeg ingen kommentar til, svarer visepolitimester Thor B. Klepper i Østfold politidistrikt.