POLITISK STREIK: De ansatte legger ned arbeidet i to timer tirsdag i protest mot det de kaller en sulteforing av kriminalomsorgen. Bildet er fra Ila fengsel. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
POLITISK STREIK: De ansatte legger ned arbeidet i to timer tirsdag i protest mot det de kaller en sulteforing av kriminalomsorgen. Bildet er fra Ila fengsel. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Fengselsansatte streiker tirsdag

Mellom klokken 10 og 12 stopper kriminalomsorgen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aksjonen er en protest mot regjeringens budsjett for 2012. Det opplyser Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i en pressemelding.

«Kriminalomsorgen er gjennom flere år økonomisk sulteforet, samtidig som mangelen på fengselsplasser har ført til overfylte fengsler. Fengslene har ikke penger til å lønne ansatte og benytter derfor timelønnede vikarer - blant annet studenter - uten fengselsfaglig utdanning», heter det i pressemeldingen.

Legger ned arbeidet

Streiken betyr blant annet at innsatte låses inne på sine celler. Det blir heller ingen inn- og utpassering fra fengslene så lenge streiken varer.

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er det største forbundet i kriminalomsorgen, og streiken betyr at de fleste avdelingene ved landets fengsler stenges ned.

– Aldri opplevd maken

Forbundsleder Geir Bjørklund sier det er stemningen blant medlemmene er dårlig.

– Jeg har vært med i dette i 35 år, og jeg har aldri opplevd maken. Mange snakker nå om å gå ut av yrket fordi det er for belastende, sier Bjørklund til tv2.no.

100 prosents belegg ved mange avdelinger kombinert med dårlig bemanning fører til et dårlig arbeidsmiljø med høyt sykefravær og flere vold- og trusselsituasjoner.

– Denne politiske markeringen har full oppslutning blant våre medlemmer, sier Bjørklund.

– Merker oss innspillene

Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet sier de tar streiken til etterretning.

– Dette er en rett som fagforeninger har, og vi har ikke noe spesielt synspunkt på det, sier Pedersen til tv2.no.

Pedersen går langt i å avvise at kriminalomsorgen vil få nye bevilgninger.

– Budsjettet ble behandlet fredag og er nå vedtatt. Vi merker oss innspill som kommer og vil ta dem med oss i budsjettprosessen for 2013.