ny1-ap-vikarbyrådirektiv - Ap sier ja til vikarbyrådirektivet

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt å gå inn for å innlemme EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Partiet vil også gi mer ansvar til dem som leier inn vikarer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Direktivet gir en anledning til å iverksette en rekke tiltak for å bedre situasjonen for de ansatte i vikarbransjen og sikre en mer seriøs vikarbransje, sier Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen.

Stortingsgruppa peker på at det sentrale i direktivet er et krav om at innleide fra vikarbyråer minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkårene som vedkommende ville ha fått dersom han eller hun var ansatt i bedriften.

– Et krav til likebehandling er både til fordel for dem som arbeider for vikarbyrået, og til fordel for dem som arbeider i bedriften som leier inn. Når virksomheter ikke lenger kan betale lavere lønn til dem som kommer fra vikarbyråer, faller denne konkurransefordelen for dagens vikarbyråer bort. Slik vil likebehandlingen forhåpentligvis kunne bidra til flere faste ansettelser, sier Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet vil i tillegg fremme en pakke med tiltak for å sikre økt kontroll med vikarbransjen. Forslagene innebærer flere plikter for dem som leier inn vikarer fra vikarbyråene. Innleievirksomheten må blant annet sørge for at vikarbyrået følger regelverket og likebehandlingsprinsippet.

Det foreslås også å gi innleievirksomheten ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes. (©NTB)