Mange velger kombinasjonen av fortsatt arbeid og pensjon. Ifølge pensjonseksperten får denne gruppen en likviditet og en økonomisk frihet de kanskje aldri før har hatt.  (Foto: Illustrasjon)
Mange velger kombinasjonen av fortsatt arbeid og pensjon. Ifølge pensjonseksperten får denne gruppen en likviditet og en økonomisk frihet de kanskje aldri før har hatt. (Foto: Illustrasjon)

Pensjon 60 +

Når skal du ta ut pensjonen? Etter pensjonsreformen har du fått flere valgmuligheter, men det kan være vanskelig å orientere seg. Snakk derfor med en ekspert før du tar ditt valg.

Kan jeg ta ut folketrygd og fortsette å jobbe etter 62 år? Hva skjer dersom jeg velger AFP? Skal jeg heller jobbe til jeg er 67 år? Og hva med oss som har en stilling med særaldersgrense? Spørsmålene er mange. Det samme er også mulighetene. - Et viktig prinsipp i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Noen valg kan du gjøre om igjen, mens andre må du leve med. Derfor er det så viktig at du har fått den informasjonen du trenger når du skal velge tidspunkt