Vindmølleparken på Smøla har 68 vindturbiner, og var i 2005 Europas største landbaserte vindkraftanlegg.  (Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX)
Vindmølleparken på Smøla har 68 vindturbiner, og var i 2005 Europas største landbaserte vindkraftanlegg. (Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX)

Vindmøller gir for lite strøm

Vindkraftverkene fører til store naturinngrep, men produserer 25 prosent mindre energi enn utbyggerne lovet.

Vindkraft er som vannkraft, avhengig av svingninger i været fra år til år. Hvert år får derfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregnet hvor mye energi vindkraftverkene burde produsert i forhold til et normalt år. Nå viser det seg at den faktiske produksjonen i flere år har vært langt lavere enn den burde.