VANT ANKESAK: Oppdrettsfirmaet Emilsen Fisk slipper å betale en tvangsmulkt på over en million kroner ett er at de vant over staten i Frostating lagmannsrett. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
VANT ANKESAK: Oppdrettsfirmaet Emilsen Fisk slipper å betale en tvangsmulkt på over en million kroner ett er at de vant over staten i Frostating lagmannsrett. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Oppdrettsfirma vant ankesak mot staten

Slipper å betale tvangsmulkt på over en million kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et oppdrettsfirma i Nord-Trøndelag har vunnet en knusende seier over staten i Frostating lagmannsrett. De slipper å betale en tvangsmulkt på over en million kroner, og de er tilkjent saksomkostninger på vel 400.000 kroner.

– Jeg vil ikke hovere, men vi har hele tiden ment at vi har rett, og det er godt å få dette fastslått av lagmannsretten, sier daglig leder i Emilsen Fisk AS, Trond Emilsen, til TV 2 Nyhetene.

Lakselus

Mattilsynet vedtok i desember 2009 å ilegge bedriften Emilsen Fisk AS i Vikna i Nord-Trøndelag en tvangsmulkt på nærmere 1,4 millioner kroner. Årsaken var at oppdrettsselskapet etter myndighetenes mening ikke handlet raskt nok for å få problemer med lakselus under kontroll.

Mattilsynet hadde ved inspeksjon ved ett av bedriftens anlegg funnet forekomster av lakselus som var klart over den såkalte tiltaksgrensen. Det ble gitt frister for iverksettelse av avlusing, men disse fristene ble ikke overholdt.

Emilsen Fisk klaget over vedtaket om tvangsmulkt, men klagen ble ikke tatt til følge. Mattilsynet besluttet å opprettholde tvangsmulkten.

Fikk medhold etter anke

Ledelsen i Emilsen Fisk mente at de hadde gjort det som sto i deres makt for å komme i gang med avlusing så raskt som mulig, og gikk derfor til sak mot staten ved Fiskeri- og kystdepartementet.

Da saken ble behandlet i Namdal tingrett i desember i fjor fikk staten medhold i at tvangsmulkten skulle opprettholdes. Bedriften anket tingrettens avgjørelse, og nå har de fått fullt medhold, ifølge en dom i Frostating lagmannsrett.

Lagmannsretten sier i dommen at Emilsen har gjort alt som var mulig for å oppfylle påleggene fra Mattilsynet. Retten slår også fast at tvangsmulkt ikke kan anvendes for å framtvinge pålegg som det objektivt sett er umulig å oppfylle. Vedtaket om tvangsmulkt er dermed kjent ugyldig.

– Stor prinsipiell betydning

I dommen blir det også pekt på at saksbehandlingen i Mattilsynet har vært preget av mangelfull intern kommunikasjon i etaten.

Trond Emilsen sier at han selvsagt er tifreds med lagmannsrettens avgjørelse. Han sier at saken har vært en belastning både for eierne og de ansatte i selskapet.

– Saken er også av stor prinsipiell betydning for hele bransjen, og jeg regner med at den vil være med på å skaffe oss klarere kjøreregler i forhold til myndighetene. Vi er opptatt av å ha et godt forhold til blant annet Mattilsynet.