Kjæledyr har mange helsemessige gevinster. Blandt annet får barn bedre selvfølelse av å ha dyr og de utvikler mer empati.
Kjæledyr har mange helsemessige gevinster. Blandt annet får barn bedre selvfølelse av å ha dyr og de utvikler mer empati.

Kjæledyr gir deg bedre helse

Se hvilke samfunns- og helsemessige gevinster kjæledyr gir deg og din familie.

– Forskning viser at de som har kjæledyr får en helsemessig gevinst. Undersøkelser viser for eksempel at barn som har dyr utvikler mer empati, de er mer aktive og de gjør det bedre på skolen, forteller veterinær Torill Moseng til God morgen Norge.

I Norge har vi rundt 450.000 hunder og rundt 550.000 katter. I tillegg kommer selvfølgelig alle hamstre, fugler, ildere, og så videre. Og det finnes flere positive fysiske og psykiske medisinske effekter.

Les også: Rådet for dyreetikk: – Dyrere mat gir gladere dyr

Bra for individ og samfunn

– Fyske gevinster er gjerne at blodtrykket og pulsen går ned. Det gir også mindre plager med angst og deperasjoner. De som er hundeeiere får jo også mye mer fysisk aktivitet. Man har også et grunnleggende fysisk behov for kontakt og dette får man uforbeholdent fra både katt og hund, forteller psykolog Cecilie Lynum.

Veterinær Torill Moseng og hennes to engelske settere, Pippi og Fia, møtte på skogens lille, store skrekk - hjortelusflua.  (Foto: Privat)
Veterinær Torill Moseng og hennes to engelske settere, Pippi og Fia, møtte på skogens lille, store skrekk - hjortelusflua. (Foto: Privat)
Men det er ikke bare enkeltindividet som opplever positive sider ved det å ha kjæledyr. Det finnes også flere samfunnsøkonomiske gevinster.

– Det finnes en stor undersøkelse fra Belgia som viser de positive, økonomiske innvirkningene som kjæledyrbransjen har på samfunnet. Bransjen genererer blandt annet flere arbeidsplasser. Det inkluderer alt fra kennelklubber, forindustrien, veterinærer, kjøp og salg av hund og så videre. Og det har selvfølgelig en innvirkning at befolkningen er mer aktiv med kjæledyr. Da blir de friskere og den samfunnsmessige belastningen blir mindre, forteller Moseng.

Les også: Ta hensyn til hundens kondisjon

Hund på resept

I England er det faktisk flere pasienter som får hund på resept for å komme seg.

– Spesielt hvis man har sosial angst og det er vanskelig å komme seg over dørstokken, kan en hund være fin å ha. Det er lettere å snakke til andre mennesker om hund. Det er ofte der angsten ligger, for man vet ikke hva man skal snakke om. Også kan man gjerne gå på hundeutstillinger, eller et hundejorde og møte likesinnede, mener psykologen.

Psykolog Cecilie Lynum kan fortelle om flere helsemessige effekter av kjæledyr. Hun forteller blandt annet at i England kan man få skrevet ut hund på  resept.
Psykolog Cecilie Lynum kan fortelle om flere helsemessige effekter av kjæledyr. Hun forteller blandt annet at i England kan man få skrevet ut hund på resept.
– I et kjæledyr finner man også uforbeholden kjærlighet og du vil alltid ha en god venn, sier Lynum.

Veterinæren advarer likevel om å gi kjæledyr til svært psykisk eller fysisk syke mennesker.

– Det er viktig at det å ha kjæledyr ikke går på tvers av dyrevelferden. Mennesker som er dårlige til bens skal for eksempel ikke ha hunder som trenger masse mosjon og stimuli ute i skog og mark. Dette ser vi en del av og det grenser til dyremishandling, mener Moseng.

Les også: Torill Moseng hadde 15 hjortelusfluer i hodet etter skogstur

Studiene over helsefordelene med kjæledyr er mange og viser også at:

- Eldre som har hund går sjeldnere til lege. I en studie av 100 pasienter som daglig tok medisiner, gikk hundeeierne sjeldnere til lege enn de som ikke hadde hund.

- Kjæledyreiere har lavere blodtrykk. En studie viser blant annet at kun 10 minutters samvær med et kjæledyr senker blodtrykket.

- Kjæledyrholdere har lavere fettinnhold i blodet, med lavere triglyseridnivå og lavere kolesterol.

- Kjæledyrholdere er i bedre fysisk form på grunn av at de går turer eller trener, det gjelder særlig de som har hest eller hund.

- I en undersøkelse rapporterte 70 prosent av familiene at familiegleden økte etter at de skaffet seg kjæledyr.

- Barn som bor sammen med dyr det første leveåret, har mindre risiko for astma og allergi.

- Barn med autisme er mer sosiale hvis de eier et kjæledyr.

- Å eie et kjæledyr - spesielt hund - hjelper barn som opplever alvorlig sykdom eller død hos en av foreldrene. Barna tilpasser seg situasjonen bedre.

- Kjæledyr gjør at eieren kjenner seg mindre isolert og ensom.

- Å ha kjæledyr reduserer risikoen for dødelig hjerteinfarkt med tre prosent.

- Kjæledyr gir barn en positiv selvfølelse.

- Barn som har kjæledyr er oftere med i sport og hobbyaktiviteter, klubber og kor.

- Aidspasienter som har kjæledyr kjenner seg mindre deprimert og stresset enn Aidspasienter som ikke har kjæledyr.

Les også:

Hundeeiere for første gang

Menneskemat er ikke hundemat

Lær valpen å være hjemme alene

Dette gjør du når kjæledyret må opereres