Kraftig regn i København 3. juli satte flere veistrekninger under vann. (Foto: Ap)
Kraftig regn i København 3. juli satte flere veistrekninger under vann. (Foto: Ap)

Varslet ikke styrtregn - mistet værkontrakt

To kraftige regnvær kom totalt overraskende på Banedanmark. Nå stoler de ikke lenger på Danmarks Meteorologiske Institut.

I 2007 kjørte et tog inn på skinner som hang i løse luften etter at kraftig regn hadde skylt vekk bakken under. Hendelsen satte en støkk i Banedanmark, det danske motstykket til vårt eget Jernbaneverk. De laget derfor en avtale med Danmarks Meteorologiske Institutt, som skulle varsle Banedanmark dersom det var kraftig regnvær på vei. Ikke et ord Nå er kontrakten historie, etter at to kraftige regnskyll i Købehavnsområdet i høst kom totalt overraskende på Baned