hyttebad (Foto: Sparebank1)
hyttebad (Foto: Sparebank1)

Slik sikrer du hytta forskriftsmessig – ellers kan erstatningen reduseres kraftig

Bare to av tre fikk full erstatning for snø- og frostskadene i fjor. Følg disse punktene.

Det kan koste deg dyrt ikke å følge sikkerhetsforskriftene til selskapet du har forsikret hytta di gjennom. Skadeerstatningen kan bli avkortet med 20-30 prosent hvis forsikringsselskapet oppdager at skadene skyldes at du ikke har måkt snø på taket, skrudd av vannet før avreise eller satt på varme så rørene ikke fryser i stykker nå du er borte fra hytta. Slik avkortning kommer på toppen av den avtalte egenandelen, og i visse tilfeller kan også erstatningen falle helt b