Endelig kan Opel Ampera og de øvrige plug in hybridene svinge ut fra veikanten og begi seg mot Norge. Uavhengig av teknologi får de aller reneste bilene de største avgiftsreduksjonene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.
Endelig kan Opel Ampera og de øvrige plug in hybridene svinge ut fra veikanten og begi seg mot Norge. Uavhengig av teknologi får de aller reneste bilene de største avgiftsreduksjonene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.

Statsbudsjettet: Dieselbilene taper - de reneste vinner

Men totalt sett skal bilavgiftene bringe inn samme sum som før.

For oss som er interessert i bil er det interessant å merke seg at bilavgiftene ikke blir totalt lagt om i regjeringens statsbudsjett, slik det var varslet på forhånd. I stedet nøyer man seg med justeringer på det eksisterende avgiftssystemet.

Fra før var det kjent at dieselbilene ville bli dyrere i innkjøp på grunn av en endring i engangsavgiften, der utslipp av NOx også legges inn som en ny avgiftskomponent.

22 kroner per mg NOx-utslipp per kilometer skal det koste - noe som ifølge regjeringens beregninger gjør en gjennomsnittlig dieselbil 3.300 kroner dyrere, og en bensinbil 650 kroner dyrere.

Les også: Fiat Panda - dette er Europas mest økonomiske bil

I tillegg justeres også trinnene i avgiftsstigen for CO2-komponenten i skjerpende retning, slik at en del biler vil få økt CO2-basert avgift.

Effekt får fremdeles en effekt

Effekt-komponenten reduseres for å veie opp for den nye NOx-komponenten, med 33 prosent reduksjon for de laveste trinnene og 20 prosent av de høyeste trinnene.

Totalt sett en reduksjon av effekt-komponenten, altså, men samtidig ser vi at internt i effekt-komponenten blir "stigen" enda brattere enn den har vært - altså vil motorsterke biler bli relativt sett enda dyrere i forhold til motorsvake, selv når utslippene er like.

Med NOx som ny avgiftskomponent var meningen å redusere effekt-komponentens betydning. Den reduseres, men mest på de lave trinnene - ergo blir en bil med høy effekt reelt sett enda dyrere i forhold til en slappere bil med samme utslippstall. Og morsomme biler som denne 2012 Porsche 911 GT3 RS 4,0 blir selvsagt heller ikke denne gangen budsjettvinnere...
Med NOx som ny avgiftskomponent var meningen å redusere effekt-komponentens betydning. Den reduseres, men mest på de lave trinnene - ergo blir en bil med høy effekt reelt sett enda dyrere i forhold til en slappere bil med samme utslippstall. Og morsomme biler som denne 2012 Porsche 911 GT3 RS 4,0 blir selvsagt heller ikke denne gangen budsjettvinnere...

Det rimer kanskje ikke helt når man sier at målet er å redusere effekt-komponentens betydning...

Ellers var det ikke ventet store forandringer når det gjelder hverken kjøp eller bruk av bil, og foreløpig virker det heller ikke som at det kommer noen overraskelser her.

Løsning for plug in-hybridene

Man er også som tidligere åpne på at de bilrelaterte avgiftene har mye å si for den totale bunnlinja, og at man dermed er avhengig av å få inn totalt sett det samme som man har fått inn tidligere fra oss bilbrukere.

Les også: Danskene har enda høyere bilavgifter enn oss

Forhåndsantagelsene om store avgiftsletter for plug in-hybrider viser seg å stemme bare delvis. Spekulasjonene nådde hele 20 prosent avgiftslette på forhånd, men noen slik prosentmessig reduksjon finnes ikke i det hele tatt i det fremlagte budsjettforslaget. Derimot blir også dette knyttet direkte mot utslipp, uavhengig av teknologi, og den spesielle avgiftsreduksjonen for CO2-utslipp under 50 gram per kilometer økes.

Det blir ingen egne regler for plug in-hybrider, slik mange hadde regnet med. Men flere av dem vil nyte godt av reduksjonen i avgift for de aller reneste bilene, med et CO2-utslipp under 50 gram per kilometer.
Det blir ingen egne regler for plug in-hybrider, slik mange hadde regnet med. Men flere av dem vil nyte godt av reduksjonen i avgift for de aller reneste bilene, med et CO2-utslipp under 50 gram per kilometer.

Dermed er plug in-hybridene antagelig det nærmeste vi kan komme en "budsjettvinner" når det gjelder bilrelaterte avgifter. Kanskje like mye for at man til slutt endelig har funnet ut hvordan man skal avgiftsberegne dem, som for at de faktisk kommer greit ut rent avgiftsmessig.

Omregistreringsavgiften justeres

For de fleste av oss var nyheten som førte til de største bølgene i kaffekoppen Sigbjørn Johnsens uventede ord om reduksjoner i omregistreringsavgiften. Men bølgene la seg fort.

Den i manges øyne ganske urimelige omregistreringsavgiften er knyttet til utskriving av et nytt vognkort og inntasting av et eierskifte i et datasystem, og forsurer livet ganske betraktelig for de av oss som bytter bil ofte.

Reduksjonene her er reelle og gledelige for varebiler, lastebiler og tilhengere, men for de fleste andre av oss er det kun snakk om justeringer på rundt 5 prosent.

Vrakpanten er foreslått økt med hele 33 prosent, fra 1.500 til 2.000 kroner i neste års statsbudsjett. Men den har heller ikke vært justert siden 1999. (Foto: TV 2)
Vrakpanten er foreslått økt med hele 33 prosent, fra 1.500 til 2.000 kroner i neste års statsbudsjett. Men den har heller ikke vært justert siden 1999. (Foto: TV 2)

Del med Facebook-vennene dine!

Summa summarum lite å glede seg over, altså. Men synes du statsbudsjettet er så trist at du gir opp og vraker bilen, kan du i det minste innkassere 500 kroner mer dersom det blir vedtatt. Vrakpanten oppjusteres nemlig fra 1.500 til 2.000 kroner - men så har den heller ikke vært justert siden 1999.

Les også: Renault-kjøperne får 30.000 i vrakpant - i Sverige