ny1-trontale-satsinger-F - Kampfly og klima blir tunge saker neste år

Kjøpet av nye kampfly rykker nærmere. Regjeringen varsler en ny langtidsplan for Forsvaret i 2012, der anskaffelse og innfasing av de nye flyene blir et sentralt tema.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er ett av en lang rekke satsingsområder som kongen, på vegne av regjeringen, presenterte for Stortinget mandag. Klima blir et annet tungt område, der det varsles en egen melding om klimapolitikken, samt at Norge vil medvirke aktivt til klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika.

Dessuten vil regjeringen foreslå for Stortinget å innlemme EUs reviderte kvotedirektiv i EØS-avtalen. Det vil også komme et lovforslag om videreføring av klimakvotesystemet for perioden 2013–2020.

Produksjonen av fornybar energi skal økes, og overføringsnettet for strøm skal styrkes. Regjeringen varsler en egen melding om utbygging av strømnettet i Norge.

Av andre saker regjeringen vil arbeide spesielt med i neste stortingsår, er rusmiddelpolitikken, samhandlingsreformen, forholdet mellom stat og kommune, personvernspørsmål, folkekirken, leteaktiviteten etter olje og gass, landbrukspolitikken, videreutvikling av politi- og lensmannsetaten, juryordningen og bedre integrering.

Regjeringen understreker at hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk ligger fast, og at Norge vil fortsette å støtte dem som kjemper for en demokratisk og økonomisk utvikling i de arabiske landene. (©NTB)