Helgesen håper hennes studie kan bidra til å gjøre barnehageansatte mer bevisst på den mobbingen som foregår, også i det skjulte.

 (Foto: Illustrasjonsfoto)
Helgesen håper hennes studie kan bidra til å gjøre barnehageansatte mer bevisst på den mobbingen som foregår, også i det skjulte. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Barn mobbes i barnehagen

Det som ser ut som lek kan vise seg å være systematisk trakassering og mobbing.

Fire jenter leker tilsynelatende fredelig i et hjørne av barnehagen. For det blotte øyet ser det ut som alt går normalt for seg. Men innad i jentegruppen foregår det maktkamp, trakassering og ekskludering. Leken har blitt en arena for relasjonell mobbing. Mobbeoffer skrev brev om egen begravelse

Mer innhold fra TV 2