Grønland i den siste utgaven av Times Atlas til venstre, satellittbilde til høyre. Isutbredelsen er ikke lik. (Foto: Times Atlas / NASA Modis)
Grønland i den siste utgaven av Times Atlas til venstre, satellittbilde til høyre. Isutbredelsen er ikke lik. (Foto: Times Atlas / NASA Modis)

Får kritikk for å ha farget Grønland for brunt

Times Comprehensive Atlas of the World kritiseres for å ha overdrevet effekten av klimaendringene i Arktis.

The Times Comprehensive Atlas of the World ble første gang utgitt i 1895, og har siden blitt oppdatert i takt med at det opprettes nye land, at byer skifter navn, og at det bygges veier eller skjer andre synlige endringer i verden omkring oss.