Arbeidspsykologen tror det er mange som går rundt og er sinna på hverandre i norsk næringsliv. Hun ber folk snakke sammen.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
Arbeidspsykologen tror det er mange som går rundt og er sinna på hverandre i norsk næringsliv. Hun ber folk snakke sammen. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Arbeidspsykolog Karen Kollien Nygaard: – Mange er sinna på hverandre på jobben

60 til 75 prosent av alle medarbeidere mener den største faktoren for mistrivsel er sjefen.

– Vær nysgjerrig på lederen!, er den klare oppfordringen fra Karen Kollien Nygaard.

Nygaard er arbeidspsykolog og har sett mange tilfeller av dårlig kjemi mellom ledere og ansatte. Hun mener det er nødvendig for trivselen på arbeidsplassen at man er mer nysgjerrig på forskjellene mellom leder og ansatt.

Les også: – Norske gründere gir opp for lett

Dårlig kjemi

Karen Kollien Nygaard er arbeidspsykolog og har sett mange tilfeller av kjemi mellom ledere og ansatte.
Karen Kollien Nygaard er arbeidspsykolog og har sett mange tilfeller av kjemi mellom ledere og ansatte.
– Ofte oppstår det dårlig kjemi fordi man er veldig forskjellig. Det vil si at ansatt og leder ikke speiler hverandre så godt. Men dette behøver absolutt ikke være negativt. Det er viktig i forhold til team work at man faktisk er litt forskjellig, mener Nygaard.

– Vi har en tendens til å jobbe med de vi kjenner likhet til, men de har ofte ikke noe å tilføye i et gruppearbeid. Man må ha lyst til å utvikle seg og være nysgjerrig på de sidene ved hverandre som man vanligvis ikke er nysgjerrig på. Denne nysgjerrigheten er en fin mulighet til å lære mer om hverandre, legger arbeidspsykologen til.

Les også: Slik følger du gründerdrømmen

Hvor viktig er det for deg å ha en sjef du har god kjemi med? Si din mening nederst i kommentarfeltet.

Test din personkjemi

For å illustrere forholdet mellom medarbeider og leder har Robert Buch, stipendiat ved Institutt for ledelse og organisasjonsatferd ved BI, oversatt og tilrettelagt en anerkjent test i «personkjemi». Testen fokuserer på nettopp forholdet mellom ansatt og sjef.

– Bakgrunnen for denne testen er at forholdet mellom leder og medarbeider viser seg å være viktig for trivsel på arbeidsplassen og for effektiviteten i organisasjonen, sier Buch til God morgen Norge.

Testen brukes hovedsaklig som et pedagogisk læringsspill og måler hvordan ansatte opplever forholdet til lederen. Testen vil bli presentert under Forskningsdagene som foregår fra 23. september til 2. oktober over hele landet.

Les også: Sytete venninner er energityver

Mistrivsel på jobben

– Internasjonale undersøkelser tyder på at mellom to tredjedeler og tre fjerdedeler av alle medarbeidere mener den største faktoren for mistrivsel er nærmeste leder, sier Øyvind L. Martinsen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI Handelshøgskolen.

Martinsen forteller at det før i tiden var sett på som viktig at lederen støttet medarbeiderne. I moderne tid derimot, er det viktigere at lederne bidrar til å utvikle medarbeiderne og gjøre de bedre i forhold til arbeidsoppgavene.

Robert Buch er forsker og har utvilket en test i personkjemi mellom ansatt og sjef.
Robert Buch er forsker og har utvilket en test i personkjemi mellom ansatt og sjef.
– Men hva bør man gjøre hvis man opplever dårlig kjemi med lederen?

– Dette er veldig avhengig av organisasjonen og lederen. Det går an å ta det opp med lederen, enten alene, eller i fellskap hvis det er flere som opplever det samme. Alle skal jo ha medarbeidersamtaler og der bør det være en åpen og gjensidig kommunikasjon. Det er også viktig å definere hva en god relasjon er for den enkelte, råder Martinsen.

Les også: Unge gutter vil ikke være pingler

Prat med sjefen

Nygaard er enig i at det mest ideelle er å ta problemet opp med sjefen selv.

– Spør gjerne sjefen hvordan han eller hun opplever deg som ansatt. Jo lenger du venter å ta opp problemet, jo større sjanse er det for at du blir emosjonell. Da blir det tyngre for lederen å ta i mot tilbakemeldingene. Det er viktig å ta opp problemet på en rolig måte, sier arbeidspsykologen.

– I vår kultur er vi ikke glad i å snakke om følelser. Alt vi kan ta opp før det blir for emosjonelt er derfor å foretrekke. Det er typisk at kvinner begynner å gråte, mens menn føler seg ubekveme. Dette er en klassisk situasjon i arbeidslivet, legger hun til.

Les også: Slik får du en mer effektiv hverdag

Mange er sinna

Nygaard er overbevist om at det lureste man kan gjøre er å snakke sammen.

– I norsk næringsliv er det mange som går rundt å er sinna på hverandre.

Nygaard mener det likevel er viktig å huske og rose sjefen.

– Mange tror ledere ikke trenger ros, men det er feil. Jeg anbefaler ansatte å være tydelig på hva de liker ved lederen. Ofte forventer vi ting av en leder som er helt umenneskelig. Ansatte bør vise at de vil sin leder vel og bli bedre på å gi ros.

– Sjefer er folk de også!, avslutter Nygaard.

Les også:

– Finnes det en enkel taktikk for å takle stress i hverdagen?

Slik gir du riktig ros