Trafikk (Foto: Terje Pedersen, ANB)
Trafikk (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Framtidens bil kjører deg - ikke omvendt

Sjåføren mister mye av kontrollen i framtidas biler. Det vil gi bedre sikkerhet og trafikkflyt.

Bilbelte, fotgjengeroverganger og rundkjøringer har bidratt til at antall døde er kraftig redusert i trafikken de siste 40 årene. I dag skyldes de fleste dødsulykkene menneskelige faktorer som at folk kjører for fort, er ruspåvirka eller sovner bak rattet. Det skriver siste.no:

Ifølge forskningsleder Lone-Eirin Lervåg ved Sintef må vi ta i bruk nye intelligente transportløsninger (ITS) for å få en ytterligere reduksjon i antall dødsulykker.

– I framtida vil nok føreren i større grad oppgi informasjon om hvor han skal, og så overtas en stor del av styringa av bilen selv, nærmest som en autopilot, i samspill med trafikken rundt, sier hun til forskning.no.

Automatisk

Det kan være biler som varsler deg automatisk dersom du kjører for fort, kommer over i motsatt kjørefelt eller sovner. Eller biler som selv tar imot informasjon via nettet om føre- og trafikkforhold som glatt veibane, kø, ulykker, veiarbeid, ras eller elg i veibanen.

– I tillegg vil bilene ta over mer av styringa ved rygging, lukeparkering, feltskifte, forbikjøring eller vanlig kjøring. Det finnes allerede systemer hvor bilen bremser dersom bilen foran gjør det, forteller Lervåg.

Slike løsninger legger også forholdene til rette for å vurdere om flere eldre og personer med dårlig syn eller bevegelseshemninger kan få tillatelse å kjøre bil.

Les også: Dette er morgendagens Volvo

App på mobilen

Lervåg jobber med å teste ut hvordan ulike sikkerhetstiltak på veiene og førerstøtteteknologi i bilene påvirker atferden til bilføreren. Hun leder prosjektet WiseCar.

I et atferdslaboratorium tester hun og kollegaene effekten av nye applikasjoner i bilene før de kommer på markedet. Her kan de gjøre tester som det ikke ville vært etisk eller økonomisk forsvarlig å gjennomføre på veien.

– Sammen med produktutviklerne tester vi om de nye løsningene gir effektene vi ønsker eller avdekker eventuelle utilsiktede virkninger, uttaler forskningslederen..

Nye løsninger

Det kommer stadig nye teknologiske løsninger som skal gjøre det enklere og sikrere å kjøre bil.

– Noen applikasjoner blir installert av bilprodusentene. I dag har for eksempel alle nye biler antiskrensteknologi der avansert styring av hvert enkelt hjul automatisk bidrar til å holde bilen stabil. Andre applikasjoner ettermonteres i bilen eller brukes via smarttelefoner, avslutter Lone-Eirin Lervåg.

Flere bil og motorsaker fra siste.no finner du her: