Andreas forbanna
Andreas forbanna

Andreas P. raser mot «Big Brother»

Se ham koke fullstendig over.

Ukas oppdrag «Big Brother»-huset er militært betont. Hver dag velger gruppa selv en fenrik som skal lede deltagerne i utførelsen av oppgaver som er gitt dem. Tirsdag var Andreas P. fenrik, og drillet sin lille tropp i prosesjon, kopiert fra Hans Majestet Konges Garde. Til middagen nøt Andreas P. noen konjakk, og så mildt sagt tilfreds ut med egen innsats. Litt trekk Punkt for punk fikk gruppa godkjent. Det være