ny1-flom-avlinger-F - Bondelaget: Våt sommer koster 500 millioner kroner

Den våte sommeren kan ha påført landbruket et tap på 500 millioner kroner, ifølge anslag fra Norges Bondelag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bondelagets beregninger viser at tapet i kornproduksjonen hittil i sommer kan utgjøre om lag 500 millioner kroner. Av dette utgjør økte tørkekostnader cirka 200 millioner kroner. Kvalitetsforringelse og volumtap utgjør cirka 300 millioner kroner.

– Svært mange bønder sliter med å få høstet avlingene, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Bondelaget regner med at tapene vil øke raskt hvis regnværet fortsetter.

– Det er alvorlig med tanke på at kvaliteten på det som er mulig å høste etter hvert, blir dårligere. Dårligere kvalitet på kornet vårt fører til at vi må ut på verdensmarkedet for å kjøpe matkorn. Da er vi samtidig med på å presse prisene i et verdensmarked der prisene for verdens fattige allerede er rekordhøye, sier Skorge.

Det er ikke bare kornproduksjonen som er rammet av nedbøren. Bondelaget melder om betydelige tap også i produksjon av poteter, grønnsaker, frukt, bær og gress til dyrefôr. Men foreløpig er det vanskelig for Bondelaget å gi gode anslag for hvor store verdier dette kan utgjøre. (©NTB)