BorgartingCombo (Foto: Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX/Andersen, Kristoffer Øverli/Scanpix)
BorgartingCombo (Foto: Erichsen, Jarl Fr./SCANPIX/Andersen, Kristoffer Øverli/Scanpix)

Borgarting lagmannsrett er ikke inhabil i terrorsaken

Borgarting lagmannsrett er ikke inhabil til å vurdere anker over avslag på begjæring om bistandsadvokat etter 22. juli, sier Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I avgjørelsen peker Høyesteretts ankeutvalg på at Borgarting lagmannsrett er en stor domstol med 70 faste dommere og ni ekstraordinære dommere. På saksbehandlersiden er det 45 personer.

«Det kollegiale forholdet på en domstol av denne størrelsen fører således ikke i seg selv til at det er tale om nære personlige relasjoner», sier Høyesterett.

Landets øverste domstol har foretatt en samlet vurdering av Borgarting lagmannsretts habilitet, og ikke en vurdering av enkeltdommere.

Høyesterett peker også på at terrorsaken omfatter offer og fornærmede fra mange steder i landet. Det betyr at man ikke uten videre kan regne med å løse eventuelle enkeltstående tilfeller av inhabilitet ved en flytting av ankebehandling til en annen domstol.

«Dette tilsier at habilitetsvurderingen må skje konkret for hver lagdommer», konkluderer Høyesterett. (©NTB)