ANKER TIL HØYESTERETT: Baneheia dømte Viggo Krisiansen forsøker fremdeles å få saken mot seg gjenåpnet. Nå anker han til Høyesterett.  (Foto: TV 2)
ANKER TIL HØYESTERETT: Baneheia dømte Viggo Krisiansen forsøker fremdeles å få saken mot seg gjenåpnet. Nå anker han til Høyesterett. (Foto: TV 2)

Ingen ny rettssak for Viggo Kristiansen

Kristiansen saksøkte Gjenopptakelseskommisjonen, men tapte i Oslo tingrett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett i 2002 for drapene i Baneheia i mai 2000.

Kristiansen hevder han er uskyldig dømt, men kommisjonen har tre ganger avvist Kristiansens begjæring om å få saken mot seg gjenopptatt.

Blank frifinnelse

Derfor gikk hans advokater, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, til sak mot kommisjonen for å få avslaget kjent ugyldig. Fredag ble altså kommisjonen frifunnet.

Viggo Kristiansen dømmes dessuten til å betale 238.000 kroner i sakskostnader.

Bakgrunn: Saksøker gjenopptakelseskommisjonen etter avslag i Baneheiasaken

Lettet

Ada Sofie Austegard er mor til Stine Sofie, som ble drept i Baneheia. Austegard sier til tv2.no at hun føler lettelse over avgjørelsen.

– Samtidig er jeg forberedt på at det kan komme en ny anke, sier hun til tv2.no.

Ingen nye bevis

I den 23 sider lange dommen heter det at det ikke har vært lovgivers intensjon å gi retten adgang til prøving av kommisjonens skjønnsutøvelse.

Retten mener heller ikke at det foreligger nye bevis som taler for gjenåpning av saken.

«Loven krever nye bevis eller omstendigheter, og det faktum at et bevis er destruert, innebærer ikke at det presenteres nye bevis som indikerer feil ved den tidligere avsagte dom», skriver tingrettsdommer Torstein Hellesnes.