Jan Erik Jørgensen fra Lillestrøm mener han har retten på sin side når dekket på bilen hans står delvis på den hvite streken. Den røde skiltfoten som står delvis inne på parkeringsplassen hindrer for å parkere på innsiden av oppmerkingen. Nå har Q Park trukket boten tilbake. FOTO: TOM GUSTAVSEN
Jan Erik Jørgensen fra Lillestrøm mener han har retten på sin side når dekket på bilen hans står delvis på den hvite streken. Den røde skiltfoten som står delvis inne på parkeringsplassen hindrer for å parkere på innsiden av oppmerkingen. Nå har Q Park trukket boten tilbake. FOTO: TOM GUSTAVSEN

Jan-Erik godtok ikke parkeringsbot

Nå legger Q-Park seg flate etter bot-tabben.

Lillestrøm-mannen Jan-Erik Jørgensen parkerte bilen sin på Meieritomta i hjembyen nylig. Han betalte P-avgift og skulle bare et raskt butikkærend. Da han kom tilbake 20 minutter seinere lå en gul lapp på frontruta:

– Jeg hadde betalt avgift, men hjulet sto på streken. Dette mener Q-Park skal koste 700 kroner. Det nekter jeg å godta, sier Jørgensen til Romerikes Blad.

Bevisst på streken

På kontrollavgiften har P-vakten skrevet følgende under «tilleggsinformasjon»: «dekkene opp i strekkene». Bileieren forklarer hvorfor han parkerte på streken:

– Dette fordi det står en skiltfot foran bilen innen for den oppmerkede plassen. Skal jeg kjøre innenfor denne blir jeg stående så tett mot motsatt bil at jeg ikke kommer ut av bilen. Det er heller ikke snakk om dobbeltparkering; at jeg opptar to plasser eller plassen ved siden av. På min høyre side er det ingen P-plass, men ut- og innkjøring.

– Jeg har store problemer med å forstå og akseptere riktigheten av denne kontrollavgiften. Boten ble skrevet et par minutter etter at jeg parkerte, og det virker som om P-vakten har stått klar. Dette strider mot folk flest sin rettsoppfatning og er meningsløst, mener han.

LES OGSÅ: Fikk parkeringsbot etter ett minutt

Villig til rettssak

Jørgensen har ikke fått parkeringsbot på 25 år, og sier han er villig til å gå til rettssak – om nødvendig – for å slippe boten.

– Jeg betaler alltid P-avgift og bestreber meg til å overholde lover og regler. Jeg ønsker heller ikke å betale kontrollavgiften før klagesaken er behandlet. Om dette skjer i P-klagenemnda, forliksrådet eventuelt ved en rettskraftig dom vil tiden vise, understreker Jørgensen.

– Kan stå på streken

Kontrolldirektør Lars Monsen i Q-Park sier til Romerikes Blad at han ikke har sett dokumentasjonen i den konkrete saken, og at han tidligst kan gjøre dette mandag. Derfor vil han kun uttale seg på generelt grunnlag.

– Generelt kan jeg si at vi følger parkeringsklagenemndas retningslinjer. De sier at minst ett av bilens hjul må være helt utenfor den hvite linja – altså slik at dekket er så mye utenfor at det ikke er i kontakt med hvitmalingen – før vi kan ilegge kontrollavgift med begrunnelse om at bilen er utenfor oppmerkede plasser, forklarer Monsen til RB.

LES OGSÅ: BMW-eieren skylder sju millioner i parkeringsbøter

– Kjenner ikke vaktene disse reglene godt nok?

– Alle vaktene skal være klar over reglene, men de kan gjøre feil. Skulle det vise seg at vi må informere mer vil vi gjøre det, sier kontrolldirektøren.

– Spekulerer dere i at folk som parkerer ikke kjenner reglene, og aksepterer boten?

– Vi spekulerer ikke i dette. Vi jobber for kunder som eier parkeringsplassene, og er avhengige av å opptre ryddig og ordentlig for å få videreført kontraktene våre, sier Monsen.

LES OGSÅ: Fikk parkeringsbot på akuttoppdrag

– Parkeringen er helt lovlig

Etter å ha undersøkt klagesaken til Jan-Erik Jørgensen innrømmer Q-Park nå at boten de har ilagt Lillestrøm-mannen aldri skulle vært skrevet ut.

– Parkeringen hans er helt lovlig og godt innenfor det som kreves. Kontrollavgiften han har fått er helt feil og skulle ikke vært gitt ut, bekrefter kontrolldirektør Lars Monsen i Q-Park til RB mandag.

Monsen hevder det er sjelden de får klagesaker som er så opplagte:

– Ofte er det tvil og diskusjon, blant annet rundt tolkningen av lover og regler. I tilfellet med Jørgensen er det ingen tvil. Det er helt svart-hvitt, og vi har gjort en feil som vi beklager, sier Monsen.

Kontrolldirektøren har allerede slettet Jørgensens bot, og sier parkeringsselskapet nå vil gjennomgå sine rutiner.

– Jeg har ikke fått snakket med den aktuelle vakten ennå. Vaktene våre skal være godt informert om regelverket, men vi vil nå se nærmere på noen av våre rutiner, sier han.

Du kan lese mer om bil og trafikk i motormagasinet til rb.no - klikk her

Del med dine Facebook-venner

LES OGSÅ: Vi gir blaffen i svenske parkeringsbøter