I Selbu står båder åker og hesjer under vann. (Foto: Heidi Venæs )
I Selbu står båder åker og hesjer under vann. (Foto: Heidi Venæs )

NVE varsler flom helt til torsdag

NVE advarer mot enorm vannføring i vassdragene i Nord-Trøndelag og Nordland.

Det kraftige regnværet som har gitt flom nord på Østlandet og i Trøndelag mandag og tirsdag kom totalt overraskende på NVE.

Les: NVE bommet på flomvarslingen

Først klokken 12 tirsdag sendte NVE ut flomvarsel, og de advarer nå mot enorme vannmengder.

100-årsflom

Nedbørområdet beveger seg nordover, og vannføringen avtar i Sør-Trøndelag utover dagen. Men enkelte steder må vi svært langt tilbake i tid for å finne maken til det vi har opplevd tirsdag.

Elven Nes, som renner ut i Selbusjøen, har nå så høy vannføring at det normalt går 100 år mellom hver gang den når dette nivået. Øvre del av elven Gaula har hatt den største flommen siden august 1940.

MÅ BYGGE BROER: Vegvesenet er onsdag på plass for å kartlegge
  omfanget av flommens skader på veier og broer. - Til sammen er syv broer
  skadet og ødelagt, sier ordfører i Holtålen kommune, Ivar Volden, til
  tv2.no onsdag. (Foto: Ole Jørgen Kjellmark)
MÅ BYGGE BROER: Vegvesenet er onsdag på plass for å kartlegge omfanget av flommens skader på veier og broer. - Til sammen er syv broer skadet og ødelagt, sier ordfører i Holtålen kommune, Ivar Volden, til tv2.no onsdag. (Foto: Ole Jørgen Kjellmark)
– Lenger ned i Gaula øker vannføringen fremdeles, men vi venter at vannføringen kulminerer i løpet av dagen på et nivå omkring 10-årsflom. Vannstanden i Selbusjøen stiger og vannføringen i Nidelva ventes å øke utover dagen, skriver NVE.

Nord-Trøndelag og Nordland

Nå er det Nord-Trøndelag og den sørlige delen av Nordland som må forberede seg på flom

– Særlig utsatte vassdrag er Stjørdalselva, Verdalselva og Snåsavassdraget. Her ventes vannføringer opp mot 10- og 20-årsflom. I Nordland ventes ikke vannføringer over 5-årsflom, skriver NVE.

Varselet gjelder fra 16-18. august.

Her kan du lese hele varselet fra NVE

Skred

Jorden er allerede mettet med vann i de flomutsatte områdene, og det kraftige regnet øker faren for at det skal gå nye jordras, spesielt i indre strøk i Trøndelag.

Les: Derfor blir det flom