I Selbu står båder åker og hesjer under vann. (Foto: Heidi Venæs )
I Selbu står båder åker og hesjer under vann. (Foto: Heidi Venæs )

NVE varsler flom helt til torsdag

NVE advarer mot enorm vannføring i vassdragene i Nord-Trøndelag og Nordland.

Det kraftige regnværet som har gitt flom nord på Østlandet og i Trøndelag mandag og tirsdag kom totalt overraskende på NVE. Les: NVE bommet på flomvarslingen Først klokken 12 tirsdag sendte NVE ut flomvarsel, og de advarer nå mot enorme vannmengder. 100-årsflom Nedbørområdet beveger seg nordover, og van