ny1-terror-voldsofferers-F - Terrorofre skal kunne få erstatning raskt

Regjeringen ønsker at søknader om voldsoffererstatning etter terrorangrepene 22. juli skal kunne fremsettes og behandles raskt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har derfor besluttet at voldsoffermyndighetene skal kunne behandle søknader som har grunnlag i terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya uavhengig av dom i straffesaken.

Det gjøres også enkelte andre unntak fra lovens vanlige ordning. Blant annet slipper de som var på Utøya og ved de rammede bygningene i Regjeringskvartalet 22. juli, samt deres etterlatte og pårørende, de normale vilkårene om at voldshandlingen skal være politianmeldt. Man slipper også vilkåret om at man på forhånd har anmodet politi- og påtalemyndighet om å «kreve erstatning fra skadevolderen i forbindelse med straffesaken».

Regjeringen gjør det også klart at vilkåret om at det skal foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd en handling som gir rett til voldsoffererstatning, uten videre anses oppfylt for de nevnte gruppene.

Også pårørende og personer som deltok i redningsarbeidet, kan ha krav på voldsoffererstatning. Et forenklet søknadsskjema for alle gruppene er under utarbeidelse.

Fra før har regjeringen besluttet at staten vil gi tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med gravferd og minnesamvær. Hver av de omkomne får 100.000 kroner til dette. (©NTB)