Barn på nett
Barn på nett

Hatsider på nett forfører norske barn

Dobbelt så mange norske barn som ellers i Europa har lest nettsider med hatefullt og aggressivt innhold, viser ny undersøkelse.

Ifølge en ny europeisk undersøkelse har en av fire norske barn mellom 11 og 16 år surfet på nettsteder som inneholder det de oppfatter som et hatefullt innhold. Dette er dobbelt så mange som det europeiske gjennomsnittet.

– Vi ser at norske barn bruker mer tid på hatsider enn ellers i Europa. Dette er utbredt blant de yngste brukerne, men av barn i 15–16 års alderen har så mange som nesten 50 prosent vært på en slik aggressiv nettside, sier medieforsker ved Universitetet i Oslo, Elisabeth Staksrud, til God morgen Norge.

Les også: Foreldre bør spille dataspill

Man må huske at ikke alt som står på internett er sant. Vær søkende og spørrende ovenfor barna dine

Risikoatferd på nett

Staksrud har ledet den norske delen av det europeiske forskningsprosjektet EU Kids Online, som undersøker barns risikoatferd på nettet.

Spørsmålet som ligger til grunn for tallene som nå har blitt offentliggjort er: «I løpet av de siste 12 månedene – har du sett Internettsider hvor personer diskuterer stygge meldinger (hat) rettet mot visse grupper eller enkeltpersoner?»

25.000 europeiske barn, inkludert 1000 norske, har svart på spørsmålet.

Barns oppfatning av hat

– Svarene er basert på hva barna selv oppfatter som hat. Hvis de oppfatter kommentarfelt på vanlige nettaviser som hatfullt kan de ha svart ja på dette spørsmålet. Her er det snakk om barns egen oppfatning av det de leser, forklarer Staksrud.

Medieviter Elisabeth Staksrud har undersøk norske barns nettvaner og funnet at norske barn bruker nesten dobbelt så mye tid på hatsider på nettet enn ellers i Europa.  (Foto: TV2 )
Medieviter Elisabeth Staksrud har undersøk norske barns nettvaner og funnet at norske barn bruker nesten dobbelt så mye tid på hatsider på nettet enn ellers i Europa. (Foto: TV2 )
Staksrud legger vekt på at dette ikke er et problem for de aller fleste, men at det er den lille gruppen med utsatte barn man er bekymret for.

– Vi forsøker nå å forklare hvorfor tallet er så mye høyere i Norge. Noe av grunnen er høy internettbruk blant norske barn. Men vi ser også en sterk statistisk sammenheng mellom de som har atferdsproblemer og de som har vært inne på en slik aggressiv side, sier Staksrud.

Les også: Ole Paus: – 17-åring lagde falsk Facebook-profil i mitt navn

Forførende nettsteder

Staksrud forklarer at det er stor forskjell på hatsider som retter seg mot et voksent publikum sammenlignet med nettsider for barn.

– Nettsidene som er rettet mot voksne er ofte veldig aggressive. Nettsider for barn kan være mer ideologisk forførende ved at de er mer positive og legger vekt på positive sider ved barnas etnisitet, religion, og bakgrunn for så å bruke dette til å engasjere barna ytterligere, sier Staksrud.

Les også: – Snakk med barna om de sterke bildene

«La de små barna komme til Vigrid»

Staksrud forklarer at det finnes mange ekstreme grupper, som for eksempel Ku Klux Klan, Vigrid eller islamistiske grupper, som har opprettet egne sider for barn. Ku Klux Klan har blant annet opprettet en nettside for elever der de forteller «den sanne historien» om Martin Luther King Jr.

Vigrid på sin side har opprettet en side for foreldre med overskriften «La de små barna komme til Vigrid».

Daglig leder i BarneVakten, Øystein Samnøen, mener vi foreldre må ha klare familieregler for nettbruk og en åpen dialog om hvilke nettsteder barna ser på.
Daglig leder i BarneVakten, Øystein Samnøen, mener vi foreldre må ha klare familieregler for nettbruk og en åpen dialog om hvilke nettsteder barna ser på.
Staksrud anbefaler foreldre å ha en løpende dialog med barna om hvilke nettsider de leser.

– Man må huske at ikke alt som står på internett er sant. Vær søkende og spørrende ovenfor barna dine, er Staksrud oppfordring til foreldre.

Les også: Vurderer å lansere Facebook for barn

Åpen dialog om nettbruk

Daglig leder ved Barnevakten, Øystein Samnøen, har lignende råd til foreldre.

– Foreldre bør ha en åpen dialog med sine barn. De må lære barna at norsk lov også gjelder på internett, spesielt når det gjelder adfersdvalg og ytringsvalg. De samme normene som vi følger på for eksempel arbeidsplasser, skolegårder og andre aktiviteter bør også gjelde på nett, sier Samnøen.

– Det finnes en oppfatning om at barn bør få bruke nettet fritt og dette er nok et dilemma mange foreldre kjenner på. Det holder ikke å bare ha én samtale med barna om deres nettbruk. Man må fortsette samtalen og ikke forvente at barna tar initiativ til dialog hvis ikke foreldrene inviterer dem inn i samtalen, avslutter Samnøen.

Her er noen av Barnevakten.no’s tips til foreldre om trygg nettbruk

  • Bevisstgjør barna på hvor mye informasjon de kan gi om seg selv.
  • Lær barna at de skal være kritiske til informasjon de finner på Internett. Ikke alle nettsteder er hva de utgir seg for å være.
  • Fremelsk gode holdninger hos barnet ditt, og understrek at de samme reglene for positiv og fornuftig oppførsel vi forventer ellers i livet også må gjelde på nettet.
  • Sett noen regler. Ha kontroll på tid og sted, og våg å sette rammer rundt barnets bruk og tilgang til nettet.
  • Sett datamaskinen i fellesrom dersom det er praktisk mulig. Da blir det enklere for foreldre å være oppmerksomme og veilede, og mer forpliktende for barnet å bruke maskinen fornuftig.
  • Insister på at barna aldri møter noen de bare har kommunisert med på Internett uten at de klarerer dette med dere som foreldre.

Flere tips finner du på Barnevakten.no