OKSYGENMOLEKYLER: Herschel teleskopet fant oksygenmolekylene i en tett gasssky i Oriontåken. (Foto: ESA/NASA/JPL Caltech)
OKSYGENMOLEKYLER: Herschel teleskopet fant oksygenmolekylene i en tett gasssky i Oriontåken. (Foto: ESA/NASA/JPL Caltech)

Oksygen funnet i verdensrommet

Det er oksygenmolekylet som gjør at levende organismer kan eksistere. Nå er molekylet funnet utenfor jordens atmosfære for første gang.

Romteleskopet Herschel oppdaget oksygenmolekylene i Oriontåken, en stjernetåke sør for Orions belte, i et område hvor stjerner oppstår. Oksygenatomer vanlig