Illustrasjonen viser solen, jorden, og trojaneren. De grønn strekene representerer trojanerens bevegelser. (Foto: Paul Wiegert, Universiti og Western Ontario, Canada)
Illustrasjonen viser solen, jorden, og trojaneren. De grønn strekene representerer trojanerens bevegelser. (Foto: Paul Wiegert, Universiti og Western Ontario, Canada)

Jordens følgesvenn

Planeten vår får selskap av en asteroide på reisen rundt solen.

Asteroiden ligger alltid litt foran oss på veien rundt solen, mellom 20 og 300 millioner kilometer fra jorden. Den er knappe 300 meter i diameter, og tilnærmet usynlig for jordens teleskoper. Asteroider som deler kretsløp med en planet kalles for et trojansk objekt. Fins hos andre planeter