Årets første Discovery epler er allerede plukkbare. (Foto: Colourbox)
Årets første Discovery epler er allerede plukkbare. (Foto: Colourbox)

Eplene modner før tiden

De første engelske eplene er modne tre uker tidlig – det varsler om en god eplesesong.