ØNSKER KLART REGELVERK:   Vi har veldig gode behandlingsmuligheter nå både på hjerteinfarkt og hjerneslag, men det avhenger av at vi kommer kjapt til pasienten. Vi har ikke all verdens tid, sier ambulansearbeider Tor Erling Hauge til TV 2.  (Foto: TV 2)
ØNSKER KLART REGELVERK: Vi har veldig gode behandlingsmuligheter nå både på hjerteinfarkt og hjerneslag, men det avhenger av at vi kommer kjapt til pasienten. Vi har ikke all verdens tid, sier ambulansearbeider Tor Erling Hauge til TV 2. (Foto: TV 2)

– Folk kan ha omkommet på grunn av manglende responstidkrav

I dag er det ingen krav til hvor lang tid det skal ta fra du ringer 113 til ambulansen er hos deg. Nå krever ambulansepersonellet selv responstidkrav.

For å sikre pasientene best mulig etterlyser ambulansepersonellet strengere, lovfestede krav – til seg selv.

– Vi har veldig gode behandlingsmuligheter nå både på hjerteinfarkt og hjerneslag, men det avhenger av at vi kommer kjapt til pasienten. Vi har ikke all verdens tid, sier ambulansearbeider Tor Erling Hauge til TV 2.

Les også: Ventet i to timer på ambulanse som var 100 meter unna – påført hjerneskade og hjerteinfarkt

– Vi ønsker et responstidkrav som gjelder hele Norge, slik at pasienter som blir akutt syke og skadde er helt sikre på å få ambulanse tidsnok, sier Fredrik Westmark, leder i Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon til TV 2.

Maks 12 minutter i byen

Det ble foreslått å innføre responstidkrav allerede i 1998. Da skisserte et utvalgt at 12 minutter i byer og tettsteder, og 25 minutter i utkantstrøk er tiden det bør fra ta man ringer 113 til ambulansen er på plass.

13 år senere har ingenting skjedd. Det er opp til helseforetakene å gi retningslinjer, men helsedepartementet vil ikke innføre et slikt krav på landsbasis.

– Det finnes ingen helsemessig argumentasjon for å ikke innføre det. Det som må være grunnen må være en økonomisk argumentasjon, sier Westmark.

Les også:Ambulanse med pasient i trafikkulykke

Legger ansvaret på sykehusene

– Det er veldig viktig å lytte til det ambulansearbeiderne sier, og responstid er kjempeviktig. Men ansvaret det ligger på sykehusene, gjennom de regionale helseforetakene. De avgjørelsene må de ta der. Men vi skal følge opp at det er en sterk og god ambulansetjeneste og at publikum skal være trygge på at de får hjelp raskt, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

Fagorganisasjonen frykter det manglende kravet har tatt liv.

– Det har gått ut over liv og helse. Folk har kanskje i verste fall ha omkommet fordi man ikke har hatt en responstidkrav i Norge, sier Westmark.

Les også: Full 18-åring stjal og krasjet ambulanse

Både Storbritannia og Danmark har krav til responstid. Her kan du lese mer om responstid for ambulanser.