ny2-gjødsel-forskrift-F - – Gjødselkrav vil medføre store husdyrkutt

Bøndene betegner mulige EU-innskjerpinger av gjødselmengde per husdyr som helt urealistiske. Kravene kan medføre at gårder trenger 60 prosent større areal for å opprettholde dagens produksjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har regnet på konsekvensene for landets største husdyrfylke, Rogaland, hvis Landbruksdepartementet får gjennom et nytt krav om spredning av gjødsel, skriver Nationen.

I sammenheng med gjennomføringen av EUs vanndirektiv vurderer de å øke kravene til spredningsareal fra 4 til 4,6 dekar per ku. Det kan bety at hvert femte husdyr i Rogaland må vike for regelverket. Ifølge NILF vil dette redusere melke- og storfekjøttproduksjonen i Rogaland med 10 prosent og medføre 118 millioner kroner i lavere overskudd årlig, før subsidier.

– Vi vet ikke hva de endelige kravene blir, men i Rogaland vil enhver innstramming få store konsekvenser, sier prosjektleder og kontorsjef Heidi Knutsen i forskningsinstituttet.

Bønder og tillitsvalgte i Rogaland betegner så store innskjerpinger som helt urealistiske.

EUs vanndirektiv har som mål at vannet i vassdragene skal avvike minimalt fra det man regner som naturtilstanden. (©NTB)