ny3-tunnelbrann-motorhav-F - Oslofjordtunnelen åpner fredag ettermiddag

Oslofjordtunnelen åpner for lette kjøretøy fredag ettermiddag. Det er uvisst når tunge kjøretøy får bruke tunnelen igjen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Follo politidistrikt ber sjåfører på tunge kjøretøy, mer enn 7,5 tonn, om å respektere forbudet.

– Vi er opptatt av sikkerheten til dem som ferdes i tunnelen. Når det er et slikt forbud, er det viktig at dette overholdes, sier trafikkoordinator Oddgeir Blokkum.

– Det er svært alvorlig hvis sjåfører setter økonomisk gevinst foran risikoen for en ulykke, med de alvorlige følgene dette kan gi. Statens vegvesen har satt opp informasjonsskilt på alle innfartsveier til tunnelen om dette, sier fungerende lensmann i Røyken og Hurum, Sigrid Lie.

Personer som bryter forbudet, kan vente seg en bot på 8.000 kroner eller 15 dager i fengsel.

34 personer ble sittende fast i flere timer under den dramatiske brannen i Oslofjordtunnelen den 23. juni. Tolv ble sendt til sykehus med røykskader. Også i vinter sto et vogntog i brann i denne tunnelen.

Etter hendelsen i juni har det vært flere teorier om brannårsaken. Blant annet har Lastebilforbundet og Opplysningsrådet for veitrafikk uttalt at varme bremser som følge av den bratte tunnelen kunne være en mulig årsak. Det har også kommet krav om å bygge bru og forby tungtrafikk i tunnelen.

Men – verken sjåføren eller tunnelen kan lastes for brannen i Oslofjordtunnelen i juni, konkluderer granskningsgruppen. Det er Follo politidistrikt, Statens vegvesens ulykkesgruppe i Akershus og Statens havarikommisjon som har undersøkt den utbrente lastebilen, skriver Dagbladet.

Overingeniør Truls Halvorsen sier til avisen at ulykkesgruppens første tanke var uvettig bremsing fra sjåførens side. Men dette viste seg å ikke stemme.

– Brannen har verken noe med tunnelen eller sjåføren å gjøre. Sjåføren har opptrådt helt riktig. Brannen startet med et skikkelig motorhavari, som førte til at en veistang kom ut av motorblokken. Den skadet både drivstoffledninger og elektriske ledninger slik at det tok fyr. Men hvorfor havariet skjedde på denne måten, vet vi ikke foreløpig. Ulykkesårsaken er uvanlig, sier han. (©NTB)